Kolekcja: Kolekcja akt Stefana Mayera
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiMayer Stefan (1895 - 1981) - w latach przedwojennych szef wywiadu w II Oddziale Sztabu Głównego w Polsce, m.in. nadzorował Biuro Szyfrów Oddziału II Sztabu Generalnego zajmujące się łamaniem niemieckiego szyfru maszynowego (Enigma). W latach 1941-1945 zajmował się szkoleniem polskich wywiadowców. 
Zawartość kolekcjiZawartość zespołu stanowią: Materiały biograficzne zawierające dzienniki codziennych czynności (sygn. 1 - 21); Prace twórcy spuścizny w których znajdują się wykłady, notatki, uwagi i recenzje książek (sygn. 22 - 88); Materiały twórcy zespołu, gdzie znajduja się akta dotyczące pracy Stefana Mayera w Oddziale II Sztabu Generalnego, Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia oraz korespondencja z Kołem murmańczyków (sygn. 89 - 111); Materiały o twórcy zespołu zawierające wspomnienia i relacje Stefana Mayera ze słuzby w Legionach oraz z Pobytu w Anglii (sygn. 112 - 114); Materiały obce zawierające między innymi depozyt mjr. Bilewicza i materiały dotyczące działalnosci podczas II wojny swiatowej siatki wywiadowczej F2 we Francji (sygn. 115 - 159). 
UwagiZ migracji 2021-12-05 19:39:01 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 0; metry bieżące: 0 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-100-001 Dziennik czynności Stefana Mayera, t. 1 1941 - 1941 pol.
2 709-100-002 Fragment dziennika czynności Stefana Mayera obejmujący okres od 19. 11. - 19. 12. 1941, t. 2 1941 - 1941 pol.
3 709-100-003 Fragment dziennika czynności Stefana Mayera obejmujący okres od 22. 11. 1941 - 30. 03. 1942, t. 3 1941 - 1942 pol.
4 709-100-004 Fragment dziennika z opisem czynności Stefana Mayera obejmujący okres od 28. 03. 1942 - 16. 11. 1942, t. 4 1942 - 1942 pol.
5 709-100-005 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 14. 11. 1942 - 1. 06. 1943, t. 5 1942 - 1943 pol.
6 709-100-006 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 14. 06. 1943 - 10. 02. 1944, t. 6 1943 - 1944 pol.
7 709-100-007 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 11. 02. 1944 - 04. 08. 1944, t. 7 1944 - 1944 pol.
8 709-100-008 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 18. 08. 1944 - 13. 03. 1945, t. 8 1944 - 1945 pol.
9 709-100-009 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 13. 03. 1945 - 11. 09. 1945, t. 9 1945 - 1945 pol.
10 709-100-010 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 14. 09. 1945 - 03. 01. 1946, t. 10. 1945 - 1946 pol.
11 709-100-011 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 02. 01. 1946 - 30. 05. 1946, t. 11. 1946 - 1946 pol.
12 709-100-012 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 01. 06. 1946 - 20. 09. 1946, t. 12. 1946 - 1946 pol.
13 709-100-013 Kalendarzyki z opisem czynności Stefana Mayera obejmujące okres 1967 - 1971, t. 13. ang.
14 709-100-014 Dziennik z opisem czynności Stefana Mayera obejmujące okres 1972, t. 14. 1972 - 1972 ang.
15 709-100-015 Dziennik czynności Stefana Mayera za okres 01. 10. 1977 - 31. 12. 1978, t. 15 1977 - 1978 ang.
16 709-100-016 Dziennik czynności Stefana Mayera za okres 01. 01. - 22. 08. 1979, t. 16 1979 - 1979 ang.
17 709-100-017 Dziennik czynności Stefana Mayera za okres 23. 08. 1979 - 20. 02. 1980, t. 17 1979 - 1980 ang.
18 709-100-018 Dziennik korespondencji Stefana Mayera, t. 1. 1941 - 1942 pol.
19 709-100-019 Dziennik korespondencji Stefana Mayera, t. 2. 1970 - 1978 pol.
20 709-100-020 Przebieg służby Stefana Mayera za okres 31. 12. 1939 - 17. 11. 1945 1939 - 1945 pol.
21 709-100-021 Nekrolog informujący o śmierci Stefana Mayera. 1981 - 1981 ang.
22 709-100-022 Notatki Stefana Mayera poświęcone zagadnieniom łączności I Kryptologii Oddziału Informacji. 1944 - 1944 pol.
23 709-100-023 Projekt regulaminu wewnętrznego kursu OWT. 1942 - 1942 pol.
24 709-100-024 Program szkoły oficerów wywiadu oraz postulaty dotyczące szkolenia oficerów wywiadu. 1942 - 1942 pol.
25 709-100-025 Notatki Stefana Mayera dotyczące wojennych przygotowań Niemiec. 1940 - 1940 pol.
26 709-100-026 Uwagi Stefana Mayera poświęcone analizie wywiadu niemieckiego oraz dotyczące potencjału militarnego państw biorących udział w wojnie, t. 1. 1945 - 1945 pol.
27 709-100-027 Uwagi Stefana Mayera poświęcone analizie wywiadu niemieckiego oraz dotyczące potencjału militarnego państw biorących udział w wojnie, t. 2. 1944 - 1944 pol.
28 709-100-028 Uwagi Stefana Mayera dotyczące kampanii bałkańskiej i analizy działań wojennych oraz potencjału militarnego państw biorących udział w wojnie, t. 3. 1941 - 1944 pol.
29 709-100-029 Notatki Stefana Mayera dotyczące zagadnień taktyki wojsk pancernych oraz artylerii. Analiza działań prowadzonych przez Rosjan i Niemców. 1941 - 1944 pol.
30 709-100-030 Spostrzeżenia i uwagi Stefana Mayera do pamfletu nr 3 dotyczącego zagadnień wywiadu obrony i bezpieczeństwa. 1944 - 1944 pol.
31 709-100-031 Wykład wstępny na kurs informacyjny dla dowódców z 4 Dywizji Pancernej. 1944 - 1944 pol.
32 709-100-032 Notatki Stefana Mayera dla kursu oficerów łączności. 1943 - 1944 pol.
33 709-100-033 Uwagi i spostrzeżenia Stefana Mayera do wykładu na temat technik wywiadu, t. 1. 1943 - 1943 pol.
34 709-100-034 Uwagi i spostrzeżenia Stefana Mayera do wykładu na temat technik wywiadu, t. 2. 1943 - 1944 pol.
35 709-100-035 Notatki do wykładu "Radiowa organizacja służby wywiadu obronnego". 1943 - 1944 pol.
36 709-100-036 Wykłady dotyczące celu i organizacji wywiadu oraz działalności ekspozytur polskiego wywiadu. pol.
37 709-100-037 Wykład dotyczący defektorów i ich miejsca w działaniach wywiadu. pol.
38 709-100-038 Wykład poświęcony motywom i stronie psychologicznej pracy agentów wywiadu oraz współpracowników. pol.
39 709-100-039 Wykład Stefana Mayera dotyczący wojny jako narzędzia służącego do prowadzenia polityki. Porównanie I wojny z II wojną światową. 1941 - 1941 pol.
40 709-100-040 Wykład Stefana Mayera dotyczący warunków prowadzenia wywiadu w konspiracji. 1942 - 1942 pol.
41 709-100-041 Uwagi dotyczące oceny oficerów wywiadu. 1942 - 1942 pol.
42 709-100-042 Uwagi Stefana Mayera dotyczące polskiego wywiadu i jego współpracy z polską służbą zagraniczną w ZSRR. pol.
43 709-100-043 Wykłady Stefana Mayera pt. „Rosja, marksizm i my”; "Nowości w artylerii w/g prasy amerykańskiej". 1953 - 1954 pol.
44 709-100-044 Uwagi Stefana Mayera na temat fałszywych oskarżeń o współpracę Polaków z wywiadem niemieckim. Sprawa oskarżeń Adama Doboszyńskiego i Michała Tyszkiewicza. pol.
45 709-100-045 Zbiór materiałów zgromadzonych przez Stanisława Mayera związanych z działalnością Romana Czerniawskiego. 1942 - 1969 pol., ang.
46 709-100-046 Materiały Stefana Mayera dotyczące sprawy majora Jana Henryka Żychonia. 1942 - 1974 pol., ang.
47 709-100-047 Uwagi i notatki Stefana Mayera dotyczące działalności Samsona Mikicińskiego i Henryka Kuttena. 1941 - 1971 pol.
48 709-100-048 Materiały zgromadzone przez Stefana Mayera w sprawie zabójstwa żandarma Franciszka Koryzmy z ochrony Józefa Piłsudskiego. 1969 - 1969 pol.
49 709-100-049 Notatki Stefana Mayera dotyczące P.O.W. i początków polskiej służby wywiadowczej. 1975 - 1975 pol.
50 709-100-050 Dokumenty przeniesione do sygnatury 49. pol.
51 709-100-051 Relacja z zamachu na Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 1926 - 1926 pol.
52 709-100-052 Opracowanie Stefana Mayera pt. „The breaking up of the german ciphering machine „Enigma” by the cryptological section in the 2nd department of the General Staff of the Polish Armed Forces”. pol.
53 709-100-053 Materiały Stefana Mayera dotyczące szczegółów złamania niemieckiej „Enigmy” wraz z pracą ppłk. dypl. inż. Tadeusza Lisickiego „Historia i metody rozwiązania niemieckiego szyfru maszynowego „Enigma”. 1975 - 1975 pol., ang, niem.
54 709-100-054 Kolekcja wycinków prasowych fragmentów prac i artykułów naukowych zgromadzonych przez Stefana Mayera dotyczących Enigmy. pol., ang.
55 709-100-055 Notatki i materiały zebrane przez Stefana Mayera w sprawie zabójstwa Bronisława Pierackiego. pol.
56 709-100-056 Komentarz i uwagi Stefana Mayera do opracowania płk. Edmunda Charaszkiewicza do planowej publikacji w „Niepodległość” nr. 12. 1973 - 1973 pol.
57 709-100-057 Rola Edwarda Paciorkowskiego w sprawie „Listu Zinowiewa”. Notatka, referat i wycinki prasowe zgromadzone przez Stefana Mayera dotyczące Edwarda Paciorkowskiego. pol.
58 709-100-058 Uwagi Stefana Mayera do artykułu na temat strategii planowania działań przez Niemcy zamieszczononego w Military Review. pol., ang.
59 709-100-059 Spostrzeżenia Stefana Mayera na temat wojny polsko-niemieckiej w 1939 roku. pol., niem
60 709-100-060 Notatki Stefana Mayera z uwagami do książki Jerzego Rawicza „Kariera Szambelana”. pol., ang.
61 709-100-061 Uwagi Stefana Mayera do książki Iana Colina o Wilhelmie Canarisie. pol.
62 709-100-062 Spostrzeżenia i uwagi Stefana Mayera w formie notatek dotyczące książki Stanisława Strumph Wojtkiewicza „Tiergarten”. pol.
63 709-100-063 Notatki Stefana Mayera do książki „Master of the spies. Memories of general Frantisek Morawec”. pol.
64 709-100-064 Uwagi Stefana Mayera do książki Mariana Romeyki „Przed i po maju”. pol.
65 709-100-065 Notatki Stefana Mayera do pamfletu Tadeusza Małcji „Podwójne życie Jerzego Giedroycia”. pol.
66 709-100-066 Notatka Stefana Mayera dotycząca tez referatu Stefana Kisielewskiego o przyszłości Polski wygłoszonego w Ognisku Polskim 5. 12. 1975. pol.
67 709-100-067 Notatka Stefana Mayera dotycząca wspomnień Lucjana Żeligowskiego i uwagi dotyczące programu Ruchu Demokratycznego opracowanego przez demokratów Rosji, Ukrainy, krajów Bałtyckich. pol.
68 709-100-068 Uwagi Stefana Mayera do numeru 30 Zeszytów Historycznych. pol.
69 709-100-069 Uwagi i spostrzeżenia Stefana Mayera dotyczące książki Władysława Kozaczuka, Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922 – 1939. 1967 - 1967 pol., ang.
70 709-100-070 Notatki Stefana Mayera zawierające uwagi do książki Hansa Kristera Rönbloma, Wennenström the spy. ang.
71 709-100-071 Uwagi Stefana Mayera do rozdziału z książki, Great time spy stories. ang.
72 709-100-072 Uwagi Stefana Mayera do książek Geofreya Baily i Ronalda Setha poświęconych wywiadowi radzieckiemu. ang.
73 709-100-073 Notatki Stefana Mayera dotyczące książki Johna Ericksona, Soviet military power. ang.
74 709-100-074 List Ludomiła Rayskiego z uwagami Stefana Mayera do książki „W 50 lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie”. ang.
75 709-100-075 Materiały Stefana Mayera dotyczące Polonii w Anglii i prób jej infiltracji przez służby specjalne PRL. pol.
76 709-100-076 Notatki Stefana Mayera dotyczące działalności wywiadu polskiego we Francji podczas II wojny światowej. pol., ang.
77 709-100-077 Notatki i materiały dotyczące generała Władysława Sikorskiego. pol., ang.
78 709-100-078 Uwagi Stefana Mayera dotyczące niemieckiego wywiadu poruszonych w książce Oscara Reilego, Geheime Ostfront: die deutsche Abwehr im Osten, 1921-1945. ang.
79 709-100-079 Notatki Stefana Mayera z uwagami do książki Ladislasa Fargo, The game of the frakes. British and German intelligence operations and personalities which changes the course of the second world war. ang.
80 709-100-080 Wycinki prasowe z gazet polskich ukazujących się w Anglii i angielskich poświęcone radzieckiemu wywiadowi. ang.
81 709-100-081 Wycinki prasowe z Daily Telegraph zgromadzone przez Stefana Mayera poświęcone i działalności Nikity Chruszczowa. ang.
82 709-100-082 Wycinki prasowe z gazet polskich ukazujących się w Anglii i angielskich poświęcone działaniom wywiadów związanych z blokiem państw komunistycznych. pol., ang.
83 709-100-083 Wycinki prasowe zgromadzone przez Stefana Mayera poświęcone wydarzeniom „praskiej wiosny”. pol., ang.
84 709-100-084 Wycinki prasowe z Dziennika Polskiego związane z sytuacją polityczno – wojskową w PRL. pol.
85 709-100-085 Wycinki prasowe z gazet polskich ukazujących się w Anglii i angielskich poświęcone w szczególności literaturze dotyczącej działalności wywiadów podczas II wojny światowej. pol., ang.
86 709-100-086 Wycinki prasowe z gazet polskich ukazujących się w Anglii i angielskich poświęcone działalności Polaków podczas II wojny światowej. pol., ang.
87 709-100-087 Sentencja generała von Hammersteina. pol.
88 709-100-088 Bibliografia prac sporządzona przez Stefana Meyera poświęconych zagadnieniom wywiadu oraz sprawom rosyjskim. pol.
89 709-100-089 Protokół z objęcia kasy Referatu z II Oddziału Sztabu Głównego, wyciąg z listy wojennej rzutu krajowego Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. Sprawy rozliczeń i likwidacji placówek Oddziału II Sztabu Generalnego we Francji oraz działalności rotmistrza Michała Balińskiego. 1939 - 1940 pol.
90 709-100-090 Pismo Sztabu Głównego do przełożonych z prośbą o wystawienie opinii oficerom i podchorążym służącym w Wojsku Polskim przed i w czasie wojny z Niemcami. pol.
91 709-100-091 Materiały dotyczące działalności Stefana Mayera w obozie oficerów na wyspie Bute. Sprawy kontaktów obywateli polskich z niemieckim wywiadem. 1940 - 1941 pol.
92 709-100-092 Działalność polskich ugrupowań w Anglii. Materiały operacyjne II Oddziału Sztabu Naczelnego Wodza. pol.
93 709-100-093 Materiały dotyczące doniesień agenturalnych na temat działalności wywiadu niemieckiego oraz informacje dotyczące Polaków ich działań i rzekomych kontaktów z wywiadem niemieckim. pol.
94 709-100-094 Pismo Szefa Sztabu Naczelnego Wodza dotyczące deklaracji ustnej w sprawie przesunięcia wojsk polskich z ZSRR na środkowy wschód. pol.
95 709-100-095 List Zygmunta Godynia do Stefana Mayera po zakończonym kursie oficerów wywiadu. 1943 - 1943 pol.
96 709-100-096 Notatka Jana Karczewskiego na temat propagandy bojowej przedstawiona Stefanowi Mayerowi do zaopiniowania. 1943 - 1943 pol.
97 709-100-097 Materiały dotyczące organizacji i funkcjonowania polskiej służby wywiadowczej, szkoły oficerów wywiadu. Dezyderaty i prace przedstawione Stanisławowi Mayerowi. 1941 - 1941 pol.
98 709-100-098 Instrukcja Służby Obserwacyjnej. 1941 - 1941 pol.
99 709-100-099 Odpis pismo M. Kokorniaka do Szefa Ekspozytury „AFR” w sprawie machinacji finansowych oficerów polskich z placówki w Portugalii. 1944 - 1944 pol.
100 709-100-100 Materiały dotyczące Polskiego Korpusu Przysposobienia i rozmieszczenia. Sprawy związane z likwidacją Oficerskiego Kursu Doskonalenia Administracji Wojskowej, sprzedażą sprzętu i materiałów oraz likwidacją Komisji Dokumentacyjnej. 1947 - 1947 pol.
101 709-100-101 Sprawa skryptów i archiwariusza pozostałych po Szkole Oficerów Wywiadu. 1947 - 1948 pol.
102 709-100-102 Zbiór materiałów dotyczących Leona Kozłowskiego. 1950 - 1970 pol.
103 709-100-103 Materiały Jana Bociańskiego dotyczące Iwana Wisłockiego oraz stosunków i sytuacji na rosyjskim Dalekim Wschodzie podczas wojny domowej. 1920 - 1971 pol.
104 709-100-104 Korespondencja i materiały dotyczące kontaktów i obchodów rocznic byłych żołnierzy polskich formacji zbrojnych walczących w latach 1918-1919 przeciwko bolszewikom na północy Rosji,
t. 1.
1968 - 1974 pol.
105 709-100-105 Korespondencja i materiały dotyczące powstania polskich oddziałów i ich działalności na północy Rosji w latach 1918 – 1919, t. 2. 1968 - 1972 pol, ang, fr.
106 709-100-106 Korespondencja i relacje dotyczące działalności polskich formacji zbrojnych działających na północy Rosji w latach 1918 – 1919,
t. 3.
1968 - 1972 pol, ang, fr.
107 709-100-107 Fotografie żołnierzy oraz broszury dotyczące wydarzeń na północy Rosji
t. 4.
pol., ros, ang.
108 709-100-108 Wiersz Eugeniusza Małaczewskiego, t. 5. pol.
109 709-100-109 Eugeniusz Małaczewski, Dzieje Baśki Murmańskiej, cz. I. 1947 - 1947 pol.
110 709-100-110 Eugeniusz Małaczewski, Dzieje Baśki Murmańskiej, cz. II. 1947 - 1947 pol.
111 709-100-111 Eugeniusz Małaczewski, Blokhauz pod syreną,
t. 8.
1947 - 1947 pol.
112 709-100-112 Wspomnienia Stefana Mayera z 1917 roku. 1965 - 1965 pol.
113 709-100-113 Relacja Stefana Mayera poświęcona szkoleniu oficerów wywiadu w Anglii do służby w kraju. pol.
114 709-100-114 Wspomnienia Stefana Mayera poświęcone polskiemu wywiadowi pomiędzy I a II wojną światową. pol.
115 709-100-115 Informacja z referatu prasowego Polskich Sił Zbrojnych dotycząca aresztowań byłych żołnierzy i oficerów przebywających w Polsce. 1946 - 1946 pol.
116 709-100-116 Depozyt mjr. Billewicza. Sprawy dotyczące wywiadu prowadzonego z Węgier na teren południowo – wschodniej Polski. Zeznania, oświadczenia i relacje. 1939 - 1941 pol.
117 709-100-117 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Sprawozdanie z placówki „Walenty” w sieci ekspozytury „F”., t. 1. 1942 - 1942 pol.
118 709-100-118 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Schemat likwidacji sieci F2., t. 2. fr.
119 709-100-119 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Materiały Leona Śliwińskiego., t. 3. pol, ang, fr.
120 709-100-120 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Sprawa wyjaśnień Leona Śliwińskiego dotycząca pracy „Le Resau F2” opublikowanej w 1952 roku., t. 4. 1952 - 1975 pol, ang, fr.
121 709-100-121 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Materiały Leona Śliwińskiego, Uwagi i wyjaśnienia, zaproszenia na uroczystości, t. 5. pol, ang, fr.
122 709-100-122 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Materiały Leona Śliwińskiego, Uwagi i wyjaśnienia, t. 6. pol, ang, fr.
123 709-100-123 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Materiały poświęcone działalności Tadeusza Jekiela, t. 7. 1978 - 1978 fr.
124 709-100-124 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Leon Śliwiński, Sieć F2, t. 8. pol.
125 709-100-125 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Resau „Azur”, t. 9. fr.
126 709-100-126 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Kazimierz Glabisz, Polski wywiad na obszarach Francji w latach 1939 – 1945, t. 10. pol.
127 709-100-127 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Resau F2, t. 11. 1952 - 1952 fr.
128 709-100-128 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Le services de renseignements polonais pendant la duxime guerre mondiale., t. 12. 1984 - 1984 fr.
129 709-100-129 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Historia siatki F2 od września 1940 do wyzwolenia 1944, t. 13. 1976 - 1976 fr.
130 709-100-130 Wydawnictwo „Samizdat”. pol.
131 709-100-131 Władysław Zachariasiewicz, Virgen negra de Jasna Góra – reina Polonia. Orędownik kultu pani jasnogórskiej w Hiszpanii. pol.
132 709-100-132 Materiały związane z działalnością pułkownika Stanisława Szewalskiego. pol, ang, fr.
133 709-100-133 Protokoły z posiedzeń Komisji Likwidacyjnej powołanej w związku z zakończeniem pracy wywiadowczej na terenie Francji. 1945 - 1945 pol.
134 709-100-134 Materiały poświęcone zbrodni katyńskiej. Raport duńskiego patologa N. Transena i artykuł Aleksandry Kwiatkowskiej Viatteau. ang.
135 709-100-135 Poufne memorandum pułkownika Kurta von Schleichera. 1928 - 1928 ang.
136 709-100-136 Aleksandra Hauker Nowak, Wznowione listy wołyńskie. pol.
137 709-100-137 Zarządzenie Naczelnego Wodza z dnia 19 marca 1944 o awansach wyrównawczych. pol.
138 709-100-138 Awizo do zarządzenia Naczelnego Wodza z dnia 19 marca 1944 o awansach wyrównawczych. pol.
139 709-100-139 Ulotka informująca o proradzieckich sympatiach majora W. Zaczkiewicza i podpułkownika W. Madejskiego. pol.
140 709-100-140 Opracowanie dotyczące propagandy niemieckiej autorstwa Adama z Jarosławia. pol.
141 709-100-141 Materiały Richarda Woytaka dotyczące polityki polskiej w okresie polskiej w latach trzydziestych i działań wywiadu polskiego podczas II wojny światowej. 1976 - 1978 pol., ang.
142 709-100-142 Wykaz nazw pism konspiracyjnych i ich przynależności organizacyjnej. pol.
143 709-100-143 Informacja Prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Wiesława Domaniewskiego o działalności nowojorskiej placówki. pol.
144 709-100-144 Odpis listu generała Gwido Langnera dotyczący jego stanu zdrowia. pol.
145 709-100-145 Dokument dotyczący Ukraińców w Galicji Wschodniej i paktu niemiecko-radzieckiego. niem.
146 709-100-146 Oświadczenie dyrektora Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP na uchodźctwie dotyczące sprawy Juliusza Sokolnickiego. niem.
147 709-100-147 Referat Mariana Kamila Dziewanowskiego, The future of Soviet Russia in western sovietology. ang.
148 709-100-148 Lew Tołstoj, Opowiadania z czasów polskich powstań. ang.
149 709-100-149 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część I. ros.
150 709-100-150 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część I. ros.
151 709-100-151 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część III. ros.
152 709-100-152 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część I. Wprowadzenie, rozdziały 3, 5, 12, 16 i epilog. 1927 - 1927 ros.
153 709-100-153 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część II. 1929 - 1929 ros.
154 709-100-154 Raport Centralnego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na okres pomiędzy 5 i 6 Kongresem. ang.
155 709-100-155 Zadania partii dalszego socjalistycznego rozwoju PRL. Raport programowy Biura Politycznego na 6 Kongres PZPR. ang.
156 709-100-156 Główne kierunki społeczno – ekonomicznej rozbudowy PRL w latach 1971 – 1975. Raport na 6 kongres PZPR. ang.
157 709-100-157 Rezolucja na 6 Kongres Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. ang.
158 709-100-158 Pismo Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw niepodległościowych do Komisji Skarbu Narodowego Polskiego z prośbą o wsparcie ruchu niepodległościowego. ang.
159 709-100-159 Mapa Polski w skali 1: 2000 000 z zaznaczonymi granicami sprzed i po II wojnie światowej. pol.