Teczka: 709-100-066
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiNotatka Stefana Mayera dotycząca tez referatu Stefana Kisielewskiego o przyszłości Polski wygłoszonego w Ognisku Polskim 5. 12. 1975.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; rękopis
Językipolski