Teczka: 709-100-147
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiReferat Mariana Kamila Dziewanowskiego, The future of Soviet Russia in western sovietology.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; kserokopia
Językiangielski