Teczka: 709-100-074
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiList Ludomiła Rayskiego z uwagami Stefana Mayera do książki „W 50 lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie”.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; rękopis
Językiangielski