Teczka: 709-100-154
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiRaport Centralnego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na okres pomiędzy 5 i 6 Kongresem.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta szyte; dokumentacja aktowa; druk
Językiangielski