Teczka: 709-100-070
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiNotatki Stefana Mayera zawierające uwagi do książki Hansa Kristera Rönbloma, Wennenström the spy.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; rękopis
Językiangielski