Teczka: 709-100-075
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiMateriały Stefana Mayera dotyczące Polonii w Anglii i prób jej infiltracji przez służby specjalne PRL.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
Językipolski