Teczka: 709-100-079
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiNotatki Stefana Mayera z uwagami do książki Ladislasa Fargo, The game of the frakes. British and German intelligence operations and personalities which changes the course of the second world war.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta szyte; dokumentacja aktowa; rękopis
Językiangielski