Teczka: 709-100-088
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiBibliografia prac sporządzona przez Stefana Meyera poświęconych zagadnieniom wywiadu oraz sprawom rosyjskim.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
Językipolski