Teczka: 709-100-077
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiNotatki i materiały dotyczące generała Władysława Sikorskiego.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
Językiangielski, polski