Teczka: 709-100-060
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiNotatki Stefana Mayera z uwagami do książki Jerzego Rawicza „Kariera Szambelana”.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana
Językiangielski, polski