Teczka: 709-100-157
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiRezolucja na 6 Kongres Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta szyte; dokumentacja aktowa; druk
Językiangielski