Teczka: 709-100-138
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiAwizo do zarządzenia Naczelnego Wodza z dnia 19 marca 1944 o awansach wyrównawczych.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis powielony
Językipolski