Teczka: 709-100-076
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiNotatki Stefana Mayera dotyczące działalności wywiadu polskiego we Francji podczas II wojny światowej.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
Językiangielski, polski