Kolekcja: Druga Wojna Światowa
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 179; metry bieżące: 1.48 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-027-001 Wykaz akt personalnych Archiwum Biura Inspekcji GISZ, które zostały zabrane i przywiezione do Rumunii przez porucznika Tabjana Adama z GISZ pol.
2 709-027-002 Sprawozdania i relacje żołnierzy Armii "Warszawa": Zaopatrzenie Intendenckie Armii "Warszawa" w czasie od dnia 8 września do kapitulacji szef Indendentury Armii "Warszawa" (pułk. Władysław Goebel); Sprawozdanie ze stanu organizacji i funkcjonowania Oddziału IV Sztabu Armii "Warszawa" za okres od 9 września do 27 września (względnie 1 października) 1939 r." (ppłk. Dypl. 3 pułku ułanów Jan Bracławski-Herman); Relacja kwatermistrza Armii Łódż i Warszawa Mariana Kułakowskiego z kapitulacji stolicy pol.
3 709-027-003 Sprawozdania żółnierzy Armii "Łódź": Sprawozdanie z działalności Szefa Uzbrojenia Armii "Łódź" od dnia 9 września 1939 r. (płk. Czopór); Sprawozdanie kwatermistrza Armii "Łódź" ppłk. dypl. Mariana Kułakowskiego za okres od 31 sierpnia do 6 września 1939 r.; wykaz oficerów intendentów z wyższym stopniem wojskowym oraz lekarzy oficerów pol.
4 709-027-004 płk. dypl. Józef Jaklicz "Kampania wrześniowa" pol.
5 709-027-005 inż. Stanisław Szczepanowski "Uwagi dotyczące przygotowań i działań wojennych 1939 r." pol.
6 709-027-006 Wypowiedź gen. Wiktora Thommee w związku z artykułami gen. Jerzego Kirchmayera i gen. Juliusza Rómmla dotyczącymi przebiegu kampanii wrześniowej w 1939 r. odpis artykułu zamieszczonego w nr 8 "Tygodnika Demokratycznego" z 1959 r. pol.
7 709-027-007 Odpis listu prezydenta Roosevelta do prezydenta Ignacego Mościckiego w odpowiedzi na telegram o bombardowaniu ludności cywilnej pol.
8 709-027-008 Odpis rozkazu generała Kleberga dowódcy Grupy Operacyjnej "Polesie" zawiadamiający żołnierzy o kapitulacji pol.
9 709-027-009 Rozliczenie Kampanii Wrześniowej - pismo z Ministerstwa Spraw Wojskowych do Attache Wojskowego przy Ambasadzie RP w Bukareszcie w sprawie gen. Kleberga oraz odpowiedź z relacją o zachowaniu się gen. Kleberga jako dowódcy pol.
10 709-027-010 Kopie ulotek sowieckich wzywających żołnierzy polskich do poddania się pol.
11 709-027-011 Jakub Walanta "Relacja ze spotkania NKWD podczas pierwszej okupacji Ziem Wschodnich RP przez ZSRR" pol.
12 709-027-012 Poddanie Lwowa - odpis rozkazu gen. Langnera oraz kopia protokołu przekazania miasta Lwowa wojskom sowieckim
13 709-027-013 Wojna polsko-niemiecka 1939 r. opracowanie ppor. Józefa Kucharczyka odnoszące sie również do całej II wojny światowej
14 709-027-014 Opis działań Grupy "Polesie" opracowanie ppor. Józefa Kucharczyka, dowódcy 3 komp. 82 p.p. oraz skład osobowy grupy, dziennik wydarzeń (1 września do 7 października 1939 r.), odpis meldunków i rozkazów pol.
15 709-027-015 mjr dypl. Edmund Różycki "Działania 24 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 r." pol.
16 709-027-016 Odpis rozkazu generała Juliusza Rómmla dowódcy Armii "Łódź" i "Warszawa" do dowódcy 1 Dywizji Piechoty Legionów gen. Wincentego Kowalskiego nadającego odznaczenia żołnierzom dywizji - do rozkazu dołączono wykaz odznaczonych pol.
17 709-027-017 gen. Bronisław Prugar-Ketling "Aby dochować wierności...wspomnienia z działań II Karpackiej Dywizji Piechoty - wrzesień 1939 r." pol.
18 709-027-018 Opracowanie gen. Bronisława Prugara-Ketlinga o Armi Karpaty w Kampanii Wrześniowej oraz notatki pol.
19 709-027-019 Władysław Steblik "Zarys działań wojennych Armii "Kraków" w Kampanii Wrześniowej 1939 r." pol.
20 709-027-020 Opis walki stoczonej w dniu 17 września 1939 r. w m.iejscowości Krogulec pol.
21 709-027-021 Wincenty Iwanowski "Kampania Wrześniowa 1939" wspomnienia oficera 85 p.p. z Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. Kleberga oraz innych żołnierzy pol.
22 709-027-022 Opracownaie ppłk. Dypl. Franciszka Demla o działaniach Armii "Karpaty" doprowadzone do 12 września 1939 r. pol.
23 709-027-023 Wierszowane wspomnienia z Kampanii Wrześniowej 1939 roku pol.
24 709-027-024 Jedniodniówka wydana w pierwszą rocznicę kapitualcji Warszawy: "Wieści. Warszawa 1-27 wrzesnia 1939 r. pol.
25 709-027-025 Duplikat raportu złożonego Naczelnemu Wodzowi przez płk. Adama Eplera z działania Dywizji Piechoty "Kobryń" wchodzącej w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej gen. Kleberga pol.
26 709-027-026 Krótki zarys z działań 9 Batalionu Saperów 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty Józef Lech, dowódca 1 plutonu pol.
27 709-027-027 Działalność 30 Batalionu Saperów we wrześniu 1939 roku opracowana przez Piotra Budziszewskiego pol.
28 709-027-028 Relacja ppłk. Brzezińskiego z działania 9 Dywizji Piechoty i 9 Batalionu Saperów od 23 marca do 3 września 1939 r.
29 709-027-029 Fragment opracowania dotyczącego saperów kolejowych pol.
30 709-027-030 Antoni Sikora "Militarne znaczenie Zamojszczyzny i działania wojenne 1939 roku" pol.
31 709-027-031 Stanisław Barzykowski "Krótki rys dziejów oficerów polskich w Rumunii i w niewoli w Niemczech" pol.
32 709-027-032 List wiceministrów gen. Głuchowskiego i Litwinowicza do rumuńskiego Ministra Obrony Narodowej fr.
33 709-027-033 Instrukcja w sprawie rejestracji faktów, uwag i spostrzeżeń, dotyczących przygotowań i działań wojennych wydana przez Ministerstwo Spraw Wojskowych pol.
34 709-027-034 Dekrety Prezydenta RP o odpowiedzialności oficerów w czasie kampanii wojennej 1939 r. oraz kampani wojennej we Francji pol.
35 709-027-035 Pismo Sedziego Sądu Polowego z 10 grudnia 1940 roku do Komendanta Samodzielnego Obozu Oficerskiego w Rothesay w sprawie gen. Brygady dr Rouperta Stanisława pol.
36 709-027-036 Opracowanie dotyczące obozów Cerizay i Rothesay oraz wiersz napisany w 1943 w Rothesay z okazji akademi poświęconej Piłsudskiemu
37 709-027-037 Egzemplarz autorski oparcowania Janusza Zuziaka "Obozy izloacyjne Rothesay i Tignabruaich. Z historii Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii" pol.
38 709-027-038 Masowe morderstwo polskich jeńców wojennych w Katyniu oraz wersja angielska The mass murder of Polish prisoners of war in Katyn pol., ang.
39 709-027-039 Facts and documents concerning Polish prisoners of war captured by the USSR during the 1939 campaign ang.
40 709-027-040 Supplementary report of facts and documents concerning the Katyn massacre ang.
41 709-027-041 Witold Krupiński "Czterdziestolecie i Katyń"
42 709-027-042 Korespondencja w sprawie mszy świętych za ofiary katyńskie - Aleksandry Piłsudskiej, L. Langnerowej, H.B. Burhardtowa, H. Prutowa pol.
43 709-027-043 Pismo Ministra Obrony Narodowej gen. Kukiela z 28 stycznia 1944 roku w sprawie stanowiska rządu polskiego odnośnie mordu w Katyniu po ogłoszeniu raportu sowieckiej komisji pol.
44 709-027-044 List kawalerów orderu VM przebywających w Ziemi Świętej do papieża Piusa XII w sprawie zbrodni katyńskiej pol.
45 709-027-045 Historia zaginionych oficerów, tekst Józefa Czapskiego z Polskiej Agencji Telegraficznej Oddziału w Jerozolimie "The story of the Polish Officers" ang.
46 709-027-046 Zbrodnia katyńska w świetle polskich dokumentów pol.
47 709-027-047 Il masacro dei prigionieri di guerra Polacchi a Katyn wł.
48 709-027-048 Pomnik katyński w Londynie - broszura oraz ulotka komitetu fundacyjnego pol., ang.
49 709-027-049 Zdjęcia wycięte z gazety, zrobione przy odkopywaniu ciał oficerów i wywieszone przez Niemców w obozie w Murnau pol.
50 709-027-050 Opracowania, relacje i odpisy dokumentów zebrane przez Referat Historyczny II Korpusu poświęcone jeńcom i obozom żołnierzy polskich w Rosji Sowieckiej pol.
51 709-027-051 Map of concentration camps in Soviet Union ang.
52 709-027-052 Referat Klotza poświęcony południowej Rosji Sowieckiej z obserwacji z 1940 r. pol.
53 709-027-053 Raporty od 19 sierpnia 1944 r. do 31 października 1945 r. Dotyczące sytuacji w Polsce i sąsiednich krajach pol.
54 709-027-054 Pisma okóle MON Biuro Ministra -Wydział Polityczny w sprawach dotyczących Polski i działalności rządu pol.
55 709-027-055 Wspomnienia z czasów okupacji "Czego hitleryzm dokonał na Polakach" pol.
56 709-027-056 nr 3 Biuletynu Komisji Ziem Wschodnich z Instytutu Badania Zagadnień Krajowych "Wschodnie Granice Polski w okresie 1919-1952" oprac. R. Wiszniewski pol., ang.
57 709-027-057 Memorandum Polskiej Rady Politycznej do ONZ w sprawie okupacji sowieckiej i obecności administracji sowieckiej w Polsce fr.
58 709-027-058 Petycja-apel polskich senatorów i posłów do obu izb parlamentu brytyjskiego w sprawie działalności Sowietów w Polsce i pomocy Polakom ang.
59 709-027-059 Opracowanie Stefana Mękarskiego (ps. Józef Rudnicki) "Ziemia Czerwińska pod okupacja niemiecką 1941-1943" pol.
60 709-027-060 Noty, memoranda, protesty polskie w sprawie granic Polski na wschodzie i zachodzie, suwerenności Polski i postępowań Sowietów pol.
61 709-027-061 Analizy stosunków polsko-sowieckich w czasie wojny, przedstawienie sytuacji polskiej po konferencji w Jałcie - część kierowana do opinii publicznej brytyjskiej pol., ang.
62 709-027-062 Żołnierze polscy w niewoli sowieckiej. Konwencja genewska a zwyczaje sowieckie opracowanie Waleriana Charkiewicza pol.
63 709-027-063 Przepisane depesze, telefonogramy, listy naczelnych władz polskich w Londynie z lat 1941-1943
64 709-027-064 Roman Korab-Żebryk "Operacja Wileńska 1944 - Epilog" losy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie po "wyzwoleniu" pol.
65 709-027-065 Druki ulotne - apele, memoriały rządu polskiego oraz polonii angielskiej i amerykańskiej pol., ang.
66 709-027-066 Streszczenie odczytu prof. Oskara Haleckiego wygłoszonego w siedzibie Stowarzyszenia Prawników Polskich w Nowym Jorku: "Cele wojny a sprawa Polski" pol.
67 709-027-067 Kronika wydarzeń Polskich od stycznia 1940 do grudnia 1942 roku pol.
68 709-027-068 Przegląd prasy ukraińskiej ukazującej się w Kanadzie, USA i Niemczech - raporty sporządzone przez MSW Dział Narodowościowy pol.
69 709-027-069 Nasłuchy radiowe Ministerstwa Informacji i Dokumentacji - przegląd prasy i audycji radiowych w Polsce i na świecie dotyczących Polski pol.
70 709-027-070 Odpis depeszy premiera do kraju o wizycie moskiewskiej, odpowiedź RJN oraz dowódcy AK pol.
71 709-027-071 Sytuacja polityczna w kraju analiza przygotowana przez Obóz Polski Walczącej pol.
72 709-027-072 Kopia umow angielsko-polskiej oraz umowy brytyjsko-sowieckiej o wpółpracy przeciw Niemcom ang.
73 709-027-073 Materiały dotyczące umowy polsko-sowieckiej - raport, komentarze pol.
74 709-027-074 Tekst przemówienia wicepremiera Kwapińskiego do oficerów w Edynburgu oraz pytania do wicepremiera wraz z odpowiedziami pol.
75 709-027-075 Dzieło mistrza chwali analiza polityki polskiego rządu i umowy polsko-sowieckiej pol.
76 709-027-076 Abraham Penzik "Przyszły rząd polski" pol.
77 709-027-077 Tadeusz Zakrzewski "Pogląd na sytuację polityczną i wnioski" pol.
78 709-027-078 Uwagi Naczelnego Wodza gen. Sosnkowskiego dotyczące polityki polskiej, zapis konfliktowych wydarzeń z lutego 1944 roku pomiędzy rządem a Naczelnym Wodzem oraz raport rozmowy jego z prezydentem i wicepremierem z lipca 1944 roku pol.
79 709-027-079 Opracowanie przewodniczącego Komisji Prawniczej Rady Narodowej RP Bohdana Podoskiego odnośnie uprawnień konstytucyjnych naczelnych władz polskich od listopada 1939 r. Do 1947 r. pol.
80 709-027-080 Tekst projektu depesz Churchila do Stalina pol., ang.
81 709-027-081 Żydzi o kulisach polskich odpis artykułu z "Myśli Polskiej" z 1 sierpnia 1942 roku odnośnie zarzutu środowiska brytyjskiego o panującym antysemityźmie w Wojsku Polskim pol.
82 709-027-082 Odpis tajnego dokumentu, prośby wiceministra spraw wojskowych gen. Modelskiego z marca 1942 r. do British Security Service o usunięcie z terenu Anglii Polaków atakujących rząd polski w Londynie - dokument udostępniony przez Zjednoczenie Frondy Z.M.P. pol.
83 709-027-083 Odpis listu Kierownika Działu Bezpieczeństwa w MSW Tadeusza Modelskiego do premiera rządu w sprawie jego odejścia z pełnionej funkcji z podaniem powodu rezygnacji oraz sprawa kolportażu odpisu tego pisma wśród polskich żołnierzy pol.
84 709-027-084 Odpis listu w sprawie zachowania się ambasadora Romera po ogłoszeniu noty sowieckiej pol.
85 709-027-085 Odpis listu premiera Mikołajczyka do ministra obrony narodowej gen. Kukiela w sprawie mianowania gen. Schally'ego oficerem łącznikowym do sztabu gen. Eisenhowera
86 709-027-086 Wyciągi z prasy brytyjskiej, polonijnej i sowieckiej dotyczące spraw politycznych Polski pol.
87 709-027-087 Zestawienie wydarzeń w kraju z lipca 1944 roku oraz działalnośc rządu londyńskiego pol.
88 709-027-088 Bilans działalności Polskiej Agencji Prasowej w Edynburgu za okres od czerwca 1945 do sierpnia 1947 pol.
89 709-027-089 Materiały dotyczące działalności premiera Mikołajczyka - wyciągi i przedruki z prasy, kalendarium wydarzeń odpisy dokumentów pol.
90 709-027-090 Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (zarys działalności), grudzień 1943 - październik 1944 pol.
91 709-027-091 Związek Patriotów Polskich w Moskwie - raport przygotowany ze źródeł czeskich ze szczegółami personalnymi Związku pol.
92 709-027-092 Report of the group of Polish leaders arrested and deported to the USSR ang.
93 709-027-093 Raporty z sytuacji w Polsce po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną pol.
94 709-027-094 Analiza sytuacji politycznej rządzu i stronnictw politycznych w Angli po cofnięciu uznania prez aliantów
95 709-027-095 Instrukcje i wytyczne MON dotyczące postępowania w polskich obozach jenieckich i w skupiskach robotników przymusowych po załamaniu się Niemiec oraz po wybuchu powstania w kraju pol.
96 709-027-096 Stosunki polsko-czechosłowackie i sytuacja w Czechosłowacji: kalendarium wydarzeń przed wybuchem wojny;odpis umowy polsko-czechosłowackiej z 1940 r., komunikaty rządu dotyczące sytuacji panującej w Czechach i Słowacji, środowisku emigracyjnym czechosłowackim, kopie dokumentów Komitetu Czeskiego w Londynie pol.
97 709-027-097 Druki ulotne - odezwy, komunikaty, listy otwarte pol.
98 709-027-098 Materiały dotyczące obozu polskiego w Coëtquidan - sprawozdania, wycinki prasowe, zdjęcia pol.
99 709-027-099 Raport o nastrojach wśród wojska i ludności niemieckiej w Polsce i Rzeszy pol.
100 709-027-100 Raport szefa Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza o AMGOT i Wolnych Związkach Zawodowych w Palestynie pol.
101 709-027-101 Tekst przemówienia Naczelnego Wodza, wygłoszony 19. 10. 1943 r. Dla Admiralicji Brytyjskiej pol.
102 709-027-102 Skład osobowy dowództwa jednostek wojskowych w Wielkiej Brytanii z dnia 10 lutego 1945 r. pol.
103 709-027-103 Sprawa generała Sosabowskiego - raport gen. Browninga oraz korespondencja gen. Sosabowskiego do Prezydenta RP i Naczelnego Wodza pol.
104 709-027-104 Lista nadwyżek oficerów w wojsku polskim i opinie o nich oraz kopia listu do władz angielskich w sprawie nadwyżki oficerów sztabowych pol., ang.
105 709-027-105 Odpis pisma Szefa oddziału Opieki nad Żołnierzem dowództwa I Korpusu majora Marchwickiego do dowódcy I Korpusu w sprawie nastrojów panujących wśród żołnierzy korpusu i ich chęci powrotu do kraju pol.
106 709-027-106 Komunikaty Informacyjne MON, dla dowódców oraz oficerów oświatowych dotyczące spraw międzynarodowych, spraw krajowych i politycznych na emigracji
107 709-027-107 Prawicowa agitacja polityczna, kolportaż wydawnictw w wojsku polskim (I Korpus) w Szkocji oraz raporty o nastrojach i działalności stronnictw politycznych - m.in. sprawa por. Zygmunta Przetakiewicza - raporty, korespondencja, notatki, załączniki pol.
108 709-027-108 Projekt statutu Wojskowej Służby Kobiet, przepisy dla stopni oficerskich Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet pol.
109 709-027-109 Analiza sytuacji politycznej w polskim środowisku po śmierci gen. Sikorskiego pol.
110 709-027-110 "Zakłamanie i okłamanie" - krytyczna analiza polityki prowadzonej przez polski rząd w Londynie pol.
111 709-027-111 Polityczny Biuletyn Informacyjny Armii Polskiej na Wschodzie oraz "Z ziemi włoskiej do Polski" - codzienny biuletyn informacyjny referatu propagandy i oświaty 2 Korpusu pol.
112 709-027-112 Tygodnik Obozowy Armii Polskiej na Wschodzie pol.
113 709-027-113 Korespondencja kierownika redakcji czasopism i wydawnictw wojennych Jerzego Giedroycia do dowództwa MON w sprawie przesyłania aktualnych informacji i wydawnictw, zwiększenia obsady personalnej, komunikacji z Londynem; projekt tez propagandowych szefa Oddziału Propagandy i Kultury Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie; odpis rozkazu dowództwa 2 Korpusu - ukaranie redaktorów Józefa Poniatowskiego i Jerzego Giedroycia za szkodliwe artykuły pol.
114 709-027-114 Odpis szyfrowanej depeszy "Sochy" do "Stemy" (Mikołajczyka) pol.
115 709-027-115 Wytyczne Dowództwa 2 Korpusu do pisania uwag o dziejach 2 Korpusu pol.
116 709-027-116 Henryk Geyer "Wspomnienia z zesłania do Rosji" pol.
117 709-027-117 Fragment akt szefa Inspektoratu Zarządu Wojskowego płk. Charaszkiewicza - raport z przeprowadzonego przez amerykański wywiad przesłuchania jeńca ukraińskiego - przedwojennego oficera polskiego, materiały w sprawie agentury gruzińskiej i współpracy niemiecko-gruzińskiej, wydawnictwa emigracyjne gruzińskie, okresowy przegląd wiadomości (listopad 1945) dowództwa 2 Korpusu odnośnie sytuacji politycznej i militarnej w Europie oraz raport Ośrodka Prac Okupacyjnych o białoruskim profesorze Ostrowskim i jego współpracy z Niemcami pol.
118 709-027-118 Melchior Wańkowicz "Monte Cassino" materiały składane do I wydania pol.
119 709-027-119 Sprawozdanie z działalności Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet w czasie kampanii 2 Korpusu we Włoszech napisane przez plut. Anielę Krukowską i por. Elżbietę Żórawską
120 709-027-120 Materiały do książki Stanisława Biegańskiego "Dzieje 2 Korpusu" wraz z korespondencją pol., ang.
121 709-027-121 Meldunki informacyjne Dowództwa I Korpusu, Oddział II Referat Kontrwywiadu - głównie w sprawie gen. Sergiusza Zahorskiego i zagrożenia antyangielskiej agitacji ze strony Irlandek dla wojska polskiego stacjonującego w Szkocji pol., ang.
122 709-027-122 Sprawozdania dowódców z kampani we Francji i ewakuacji do Wielkiej Brytanii pol.
123 709-027-123 Związek Pracy Państwowej - deklaracja ideowa, założenia programowe korespondencja pol.
124 709-027-124 Dokumenty różnych polskich organizacji (w tym
Rady Polskich Stronnictw Politycznych) - deklaracje, rezolucje, statuty, korespondencja, uchwały, odezwy
pol., ang.
125 709-027-125 Prezydent i rząd - oświadczenia, orędzia, listy, teksty przemówien, listy otwarte, doniesienia agencyjne, itp pol.
126 709-027-126 Wskazówki dla Polaków przebywających we Francji pol.
127 709-027-127 Aleksander Hauke-Nowak - wydawnictwa i korespondencja, teksty referatów, odczytów, broszury, korespondencja z Zespołem Piłsudczyków w sprawie jego tekstu o Wołyniu pol.
128 709-027-128 Uchodźctwo na Środkowym Wschodzie (Jerozolima) - korespondencja, oświadczenia, doniesienia agencyjne pol.
129 709-027-129 Deklaracje, komunikaty środowisk emigracyjnych w Wielkiej Brytanii, telegramy, korespondencja, listy otwarte pol.
130 709-027-130 Korespondencja Inspektoratu Zarządu Wojskowego w sprawie organizacji UNRA pol.
131 709-027-131 Materiały Dowództwa I Korpusu, oddziały Opieki nad Żołnierzami - wytyczne wychowania pol.
132 709-027-132 Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia - referat Konrada Libickiego pol.
133 709-027-133 Likwidacja Polskich Sił Zbrojnych za Zachodzie 1945-1946 w świetle dokumentów - załącznik nr 2 do wniosku Komisji Wojskowej Rady RP w sprawie ustalenia odpowiedzialności za likwidację polskich sił zbrojnych w II wojnie światowej pol.
134 709-027-134 Raporty przygotowane przez Inspektorat ds. Zarządu Wojskowego odnośnie sytuacji w kraju pol.
135 709-027-135 Zbigniew Leliwa "Bitwa Warszawy 1944" pol.
136 709-027-136 Sprawozdanie nr 17/44 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wydział Społeczny - Po Powstaniu Warszawy - komunikaty władz cywilnych, wojskowych i relacje pol., ang.
137 709-027-137 Wycinki prasowe i wydawnictwa dotyczące Powstania Warszawskiego
138 709-027-138 Wyciąg z "Kuriera z Warszawy" Jana Nowaka Jeziorańskiego pol.
139 709-027-139 Protokół z zebrania prelegentów poświęconego sytuacji wojskowej w kraju pol.
140 709-027-140 Wyciągi z meldunków odnośnie sytuacji w kraju - styczeń-kwiecień 1945 r. pol.
141 709-027-141 Rzeczpospolita Polska - numer specjalny z Deklaracją Rady Jedności Narodowej pol.
142 709-027-142 Kazimierz Iranek-Osmecki "Oblicze i charakter polskiego podziemia wojskowego"
143 709-027-143 Zebranie w Instytucie Piłsudskiego pt. "Decyzka walki o Warszawę w 1944 roku" - pytania gen. Kazimierza Sawickiego i gen. Pełczyński w odpowiedzi pol.
144 709-027-144 Sprawozdanie z interwencji w sprawie pomocy dla Armii Krajowej pol.
145 709-027-145 Zestawienie depesz Armii Krajowej od 30 stycznia do 4 września 1944 r. pol.
146 709-027-146 Dokumenty polskiego MON odnośnie powstania w Warszawie i podróży premiera do Moskwy pol.
147 709-027-147 Relacje płk. Moszczeńskiego o pracy konspiecyjnej w obozie jeńców wojennych Lubeka (oflag X-C) oraz Dössel pol.
148 709-027-148 Facts about Warsaw załącznik do Przeglądu Informacyjnego nr 13 z 1 listopada 1944 r. Kair ang.
149 709-027-149 Komunikat informacyjny wydany przez organizację Niepodległościowcy pol.
150 709-027-150 Imienne spisy jeńców Armii Krajowej, przebywających w niemieckich obozach jenieckich pol.
151 709-027-151 Projekt memorandum premiera przedstawiający plan działania po uwolnieniu Warszawy pol.
152 709-027-152 Odpisy rozkazów i depesz gen. Bora-Komorowskiego oraz komunikaty radiostacji "Błyskawica" pol.
153 709-027-153 Odpis depeszy gen. Andersa do Prezydenta Raczkiewicza w sprawie odejścia gen. Sosnkowskiego ze stanowiska
154 709-027-154 Odezwy Zespołu Piłsudczyków w sprawie polityki rządu polskiego wobec Sowietów oraz Powstania Warszawskiego pol.
155 709-027-155 Kopie artykułów z niemieckich gazet szkalujące wybitnych Polaków pol.
156 709-027-156 Kopia meldunku z Powstania Warszawskiego - od Huberta do Opela pol.
157 709-027-157 Odezwy Żołnierzy Polski Walczącej w sprawie walczącej Warszawy pol.
158 709-027-158 Odpis przemówienia kpt. Leliwy do Żołnierzy walczącej Warszawy - Polskie Radio Londyn pol.
159 709-027-159 Odpis listu M. Dolanowskiego do I. Matuszewskiego w sprawie pracy podziemnej w kraju
160 709-027-160 "Postawa Rosji wobec walki AK o Warszawę" referat płk. K. Iranka-Osmeckiego w Instytucie Józefa Piłsudskiego pol.
161 709-027-161 K. Sawicki - punkty sporne o AK w III tomie "PSZ na Zachodzie" pol.
162 709-027-162 Opracowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych nr 5 "Polska i Zagranica" - czerwiec - wrzesień 1944 r. pol.
163 709-027-163 Wydział Studiów Instytutu Piłsudskiego - prtokołyu z zebrań relacyjnych o Powstaniu Warszawskim pol.
164 709-027-164 Korespondencja pomiędzy MON a dowódcą Jednostek Wojskowych w Wielkkiej Brytanii gen. Januszem Głuchowskim odnośnie depesz dowódcy AK o stanowisku Kraju względem roszczeń ZSRR pol.
165 709-027-165 Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Ministrów z dn. 25 lipca 1944 r. pol.
166 709-027-166 Odpisy depesz szyfrowanych odnośnie sytuacji panującej w kraju, sierpień 1944 - styczeń 1945 rok pol.
167 709-027-167 Doniesienia Polskiej Agencji Telegraficznej z prasy amerykańskiej odnośnie dziłalności polskiego rządu i Powstania Warszawskiego pol.
168 709-027-168 Odpis listu członków Centralnego Komitetu Robotniczego PPS (dawnej frakcji rewolucyjnej) oraz Centrali Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych fo Komitetu Zagranicznego PPS w Londynie pol.
169 709-027-169 Zestawienie wykonanych operacji lotniczych do Polski od 1 do 26 sierpnia 1944 r. pol.
170 709-027-170 Dokumentacja, korespondencja dotycząca dokumentacji II Korpusu, likwidacji Biura Dokumentów II Korpusu Polskiego i przekazania materiałów do Biblioteki i Instytutu Hoovera w USA (m.in. spisy dokumentacji)
171 709-027-171 Kopia świadectwa śmierci Pauliny Kinasiewicz w Akyr-Tiube, przesłane przez córkę Wandę pol.
172 709-027-172 List Wojciecha Pohoskiego wspominający czasy w okupowanym kraju pol.
173 709-027-173 Mapki z przebiegu działań Kampani Wrześniowej pol.
174 709-027-174 Doniesienie Polskiej Agencji Telegraficznej o możliwości odtworzenia polskich sił zbrojnych na Zachodzie w związku z ogólną sytuacja międzynarodową pol.
175 709-027-175 Ulotka poświęcona Józefowi Piłdudskiemu i gen. Andersowi
176 709-027-176 Bolshevism and religion wewnątrz maszynopisu wspomnienia Piotra Zwierzaka "In teh soviet prison 1939-1942" ang.
177 709-027-177 Kopia fragmentu protokołu z obrad Rady Miejskiej w Cupar w Szkocji odnoszący się do polskiego wojska pol., ang.
178 709-027-178 Szpital Wolski w Warszawie - opracowania poświęcone szpitalowi podczas okupacji pol.
179 709-027-179 gen.Wincenty Kowalski: "Działania 1 Dywizji Piechoty Legionów i Grupy Operacyjnej Wyszków" pol., ang.