Teczka: 709-027-012
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaDruga Wojna Światowa
Tytuł teczkiPoddanie Lwowa - odpis rozkazu gen. Langnera oraz kopia protokołu przekazania miasta Lwowa wojskom sowieckim
Nagłówek teczkiKampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Dokumenty i kopie pism
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, fotokopia
Językiinny