Teczka: 709-027-096
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaDruga Wojna Światowa
Tytuł teczkiStosunki polsko-czechosłowackie i sytuacja w Czechosłowacji: kalendarium wydarzeń przed wybuchem wojny;odpis umowy polsko-czechosłowackiej z 1940 r., komunikaty rządu dotyczące sytuacji panującej w Czechach i Słowacji, środowisku emigracyjnym czechosłowackim, kopie dokumentów Komitetu Czeskiego w Londynie
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis
Językipolski