Teczka: 709-027-024
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaDruga Wojna Światowa
Tytuł teczkiJedniodniówka wydana w pierwszą rocznicę kapitualcji Warszawy: "Wieści. Warszawa 1-27 wrzesnia 1939 r.
Nagłówek teczkiKampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Dokumenty i kopie pism
Opis teczkiposzyt; dokumentacja aktowa; fotokopia
Językipolski