Teczka: 709-027-028
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaDruga Wojna Światowa
Tytuł teczkiRelacja ppłk. Brzezińskiego z działania 9 Dywizji Piechoty i 9 Batalionu Saperów od 23 marca do 3 września 1939 r.
Nagłówek teczkiKampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Sprawozdania i relacje
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; kserokopia
Językiinny