Teczka: 709-027-072
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaDruga Wojna Światowa
Tytuł teczkiKopia umow angielsko-polskiej oraz umowy brytyjsko-sowieckiej o wpółpracy przeciw Niemcom
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis
Językiangielski