Teczka: 709-027-056
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaDruga Wojna Światowa
Tytuł teczkinr 3 Biuletynu Komisji Ziem Wschodnich z Instytutu Badania Zagadnień Krajowych "Wschodnie Granice Polski w okresie 1919-1952" oprac. R. Wiszniewski
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta szyte; dokumentacja aktowa; maszynopis
Językiangielski, polski