Teczka: 709-027-164
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaDruga Wojna Światowa
Tytuł teczkiKorespondencja pomiędzy MON a dowódcą Jednostek Wojskowych w Wielkkiej Brytanii gen. Januszem Głuchowskim odnośnie depesz dowódcy AK o stanowisku Kraju względem roszczeń ZSRR
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis
Językipolski