Teczka: 709-027-172
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaDruga Wojna Światowa
Tytuł teczkiList Wojciecha Pohoskiego wspominający czasy w okupowanym kraju
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; rękopis
Językipolski