Kolekcja: Legiony 1914-1918
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiLegiony Polskie - polskie formacje wojskowe działające w latach 1914-1917 r. po stronie państw centralnych, podporządkowane organizacyjnie Naczelnej Komendzie armii austro-węgierskiej, politycznie i częściowo organizacyjnie Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Wywodziły się z oddziałów strzeleckich i innych polskich organizacji wojskowo-niepodległościowych. 
UwagiZ migracji 2021-12-05 19:39:01 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 0; metry bieżące: 0 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-022-001 ppłk. Kazimierz Kierkowski "Urywki z pamiętnika z lat 1915-1918" 1967 - 1967 pol.
2 709-022-002 płk. Jan Lewandowski "Relacje z okresu beliniackiego","Sokół konny we Lwowie", "Patrol z Uliny Małej", "Patrol na Końskie i Małogoszcz", "Bitwa pod Marcinkowicami" 1957 - 1957 pol.
3 709-022-003 płk Franciszek Demel "W 40-tą rocznicę śmierci płk. Lisa-Kuli" - maszynopis odczytu z audycji w BBC przez płk. Iranka-Osmeckiego 1959 - 1959 pol.
4 709-022-004 "Tragedia oficera werbunkowego" - wspomnienie o śmierci samobójczej por. Tadeusza Witkowskiego z 2 pułku piechoty Legionów pol.
5 709-022-005 gen. Tadeusz Alf-Tarczyński "Legiony Polskie 1914-1918" pol.
6 709-022-006 gen. Tadeusz Ludwik Piskor "Moje pierwsze zetknięcie z Komendantem" pol.
7 709-022-007 "Niedziela w marszu " - msza święta Legionów 29.08. 1915 Maława Górna pol.
8 709-022-008 gen. Stanisław Skwarczyński - "W Oleandrach" 1954 - 1954 pol.
9 709-022-009 Z. Zawiszanka-Kiernowa "W Pogoni za swoim pułkiem" pol.
10 709-022-010 "Ludność Galicji Wschodniej wobec Legionów" - list legionisty 2 Brygady pol.
11 709-022-011 "Legiony w Galicji Wschodniej" - II Brygada Legionów w lutym 1915 pol.
12 709-022-012 "Marsz z Piotrkowa do Urzędowa" - lipiec 1915 pol.
13 709-022-013 Jan Bober "Wspomnienia z obozu jeńców w Szczypiornie" 1966 - 1966 pol.
14 709-022-014 Jan Tyszkiewicz "Wspomnienia z 1916" o mianowaniu Józefa Piłsudskiego Naczelnym Wodzem przez Radę Regencyjną 1951 - 1951 pol.
15 709-022-015 Ludmiła Krobicka-Modzelewska - Pamiętnik za 1914 r. pol.
16 709-022-016 Tadeusz Barzykowski "Wspomnienia legionisty z pierwszych miesięcy wojny w 1914 r." pol.
17 709-022-017 Wacław Sadowski "Walki I Brygady pod Urzędowem", wykaz poległych legionistów pod Urzędowem pol.
18 709-022-018 płk. Antoni Sikorski - relacja z działalności oddziału wywiadowczego I Brygady pol.
19 709-022-019 gen. Kordian Zamorski "Przysięga w 1 pułku piechoty legionów" - odmowa złożenia przysięgi pol.
20 709-022-020 list gen. Kordian Zamorski w sprawie wyprowadzenia z Oleandrów batalionu legionów 1932 - 1932 pol.
21 709-022-021 Jan Chodakowski "Dzieje legionów polskich w zarysie" pol.
22 709-022-022 gen. Czesław Jarnuszkiewicz "Śmierć Sulkiewicza z 5 pułku piechoty"; odpis z czasopisma "Zuchowaty" o pobycie Komendatna w Wielkanoc 1916 r. w Krakowie pol.
23 709-022-023 Pamiętnik siostry ze szpitala fortecznego w Krakowie, gdzie przebywali ranni legioniści t.1 i t.2 pol.
24 709-022-024 Rozkaz nr 77 dowódcy batalionu 5 p.p. Kordiana Zamorskiego z 6 sierpnia 1915 r. Żegnający żołnierzy 1915 - 1915 pol.
25 709-022-025 Adam Michalski "Wspomnienia z armii generała Hallera we Włoszech i Francji w latach 1918-1919, spisane na prośbę siostrzenicy Ireny ze Żmudzińskich Bokiewiczowej"; Jan Rakowski "Na 80 lecie wymarszu Kadrówki"; kopia broszury: "Warszawa Legionom. Przyjęcie delegacji legionów polskich w dniu 6 listopada 1916 r." pol.
26 709-022-026 Wacław Graba Łęcki: "Marsz Kadrówki"; "Strzelecka Szkoła w Oleandrach"; "W przededniu wielkiej wojny"; "Narodziny Kadrówki"; "Kielce i Nida w sierpniu 1914 r."; "Z Komendantem w listopadzie 1914 roku. Przejście przez Ulinę pośród wojsk rosyjskich do Krakowa" pol.
27 709-022-027 gen. Ludwik Kmicic -Skrzyński "Pierwsza rekwizycja-pierwsze strzały" pol.
28 709-022-028 gen. Roman Władysław Szymański "I tak się zaczęło" 1964 - 1964 pol.
29 709-022-029 gen. Tadeusz Kasprzycki "Rok żołnierskich rocznic"; "Rok pierwszy wojny" pol.
30 709-022-030 gen. Wacław Scevola Wieczorkiewicz "Urywki wspomnień" pol.
31 709-022-031 płk. Henryk Konas "Na dzień 6-go siepnia" pol.
32 709-022-032 gen. Roman Górecki "Ze wspomnień" 1964 - 1964 pol.
33 709-022-033 gen. Zdzisław Przyjałksowski "Wspomnienia z zajęcia Kielc" 1964 - 1964 pol.
34 709-022-034 gen. Stanisław Skwarczyński "Realizator romantycznej wizji" 1964 - 1964 pol.
35 709-022-035 Wacław Jędrzejewicz "Warszawa w sierpniu 1914 r." pol.
36 709-022-036 Aleksander Jerzy Narbut-Łuczyński - fragment z dziejów 1 kompanii 5 pułku piechoty Legionów 17.08 - 22.09. 1915 1916 - 1961 pol.
37 709-022-037 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich Beliny-Prażmowskiego - kronika, próba odtworzemia listy oficerów, żołnierzy i strat osobowych (listy) pol.
38 709-022-038 Wykaz oficerów i szeregowców 5 pułku piechoty, 2 baonu, 6 kompanii Legionów pol.
39 709-022-039 1 Pułk Piechoty Legionów - lista strat od 3 do 10 lipca 1916 r. pol.
40 709-022-040 Zestawienie wypłaconego żołdu i wykaz ludzi przez Komendę Placu 1 pułku piechoty Legionów - Nowy Targ pol.
41 709-022-041 Wykaz osobowy i wypłat żołdu 2 pułku Legionów 4 baon za 31 grudnia 1914 r. 1915 - 1915 pol.
42 709-022-042 Raport napadu na Moskali na odcinek I Baonu przez por. Stefana Dąb-Biernackiego - 9 grudnia 1915 r. 1915 - 1915 pol.
43 709-022-043 Czersk - Smolary - meldunki, raporty, zapytania - kpt. Wacława Scevoli-Wieczorkiewicza, kpt. Buhardta, ppłk. Śmigłego, mjr. Fabrycego (17-20 wrzesień 1915 r.) pol.
44 709-022-044 Raport dowódcy plutonu por. Dragata o nieszczęśliwym wypadku przy rozbieraniu granatu - Pawłowice 8 kwiecień 1915 r. pol.
45 709-022-045 gen. Józef Smoleński-Kolec "1 Pułk Ułanów Legionów Polskich Beliny (zarys historyczny) pol.
46 709-022-046 List Witolda Lutosławskiego do Józefa Piłsudskiego - 8 listopad 1918) pol.
47 709-022-047 Bitwa pod Kostiuchnówką - wspomnienia gen. Gustawa Łowczowskiego oraz relacje innych pol.
48 709-022-048 Kazimierz Bańburski, Tomasz A. Żak "Wigilia w Łowczówku", Tanów 1985 1985 - 1985 pol.
49 709-022-049 Raport z działalności bojowej baterii 2, 1 pułku artylerii Legionów Polskich za czas od 3 sierpnia 1916 do 12 sierpnia 1916 ppor. Józef Beck pol.
50 709-022-050 Raport z działań bojowych 1 baonu 1 p.p. Legionów za czas od 8 września do 11 września 1915 r. kpt. Stanisława Burhardta oraz raport z czynności 1 kompanii 3 baonu 1 p.p. Od 9 do 11 września 1915 r.kKpt. Wacława Scevoli Wieczorkiewicza pol.
51 709-022-051 Meldunek z Oddziału karabinów maszynowych 1 p.p. I Brygady Legionów do mjr. Śmigłego - 5 maj 1915, Tur Dolny pol.
52 709-022-052 Relacja z walk 7 kompanii 5 p.p. Legionów pod Koszyszczami jesienią 1915 r. - gen. L. Kmicic-Skrzyński, korespondencja z płk. Czesławem Kopańskim w sprawie 7 kompanii 1967 - 1975 pol.
53 709-022-053 Różne szkice sytuacyjne z okolic Kowla z jesieni 1915 r. Z Komendy I Brygady Legionów Polskich pol.
54 709-022-054 Różne szkice sytuacyjne i mapki do wydawnictw: kampanii w Karpatach Wschodnich i Bukowinie 1914-1915, 1918 oraz na Wołyniu 1915-1916 pol.
55 709-022-055 Kryzys przysięgowy i internowanie - pisma okólne, komunikaty, druki ulotne, listy - ustawa polskiego skarbu wojskowegom; pismo do oficerów łącznikowych w Kaliszu, informujący o przeniesieniu internowanych legionistów za Szypiorna do Łomży (1917); list J. Piłsudskiego, J. Hallera, K. Sosnkowskiego i B. Roja do NKN z prośbą o lepszą opiekę nad legionami (20.08.1916); list anonimowy (prawdopodobnie mjr Józefa Andrzeja Teslera) do gen. Mjr Rajmunda i Baczyńskiego Naczelnika Legionów Polskich i protest przeciwko przysiędze austriackiej (09.09.1914 r.); wypowiedzenie przez 4 p.p. Legionów posłuszeństwa Komendzie Legionów (1917); Przysięga - broszura z lipca 1917 r. Krytycznie traktująca przysięgę ułożoną przez państwa centralne dla Legionów; list otwarty Legionistów Polskich do NKN (4 październik 1916) pol.
56 709-022-056 Odpis rozkazu Durskiego nr 172 z 3 listopada 1915 r. żegnający odchodzących spod jego komendy żołnierzy legionów; ręczny odpis rozkazu komendy Grupy Armii gen. Rau Kirchbacha, w związku z przechodzeniem oddziałów czeskich na stronę rosyjską (6 czerwiec 1915, Konary) pol.
57 709-022-057 Kopia listu J. Piłsudskiego do gen. Puchalskiego w dowództwie w sprawie przeniesienia oficerów I Brygady do innych brygad (Krzesin, 1 marzec 1916 r.) 1916 - 1916 pol.
58 709-022-058 Wskazówki co do budowy schronisk poza linią wroga - CiK Komenda II Korpusu pol.
59 709-022-059 Sprawozdanie z kursów dokształcających dla internowanych - 9 wrzesień 1917 r. pol.
60 709-022-060 Zwierzchności legionowe - referat dla przedstawicielstwa politycznego pol.
61 709-022-061 Doniesienie płk W. Sikorskiego - Pro memoria w sprawie wojska polskiego - kopia listu 1917 - 1917 pol.
62 709-022-062 Dodatek do odprawy z dnia 12.04.1916 program kursu szkoły podoficerskiej artylerii pol.
63 709-022-063 Legitymacja strzelecka (Majewski Marian), Fragment książeczki legionowej 1913 - 1916 pol.
64 709-022-064 Dokumenty dotyczące Jakuba Hennefelda: list szefa Biura Prezydialnego NKN z 21 kwietnia 1916 r. w sprawie awansu Jakuba Hennefelda; upoważnienie od przewodniczącego NKN dla p. Hennefelda do robienia zakupów gwiazdkowych dla Legionów z 14 grudnia 1914 r. oraz w 1915 r.; upoważnienie od Komitetu Pań dla Jakuba Hennefelda do zorganizowania zbiórki gwiazdkowej - 15 grudnia 1914 r.; prośba z Komendy Legionów Polskich do p. Hennefelda z próśba o pomoc w zorganizowaniu szpitala dla żołnierzy w Kętach - 17 stycznia 1915 r.; pismo NKN Departamentu Wojskowego do Komendy Stacji Zbiorczej Legionów w Wiedniu o mianowaniu Jakuba Hennefelda sierżantem (1916); Pismo NKN do Komisariatu wiedeńskiego w sprawie przesłania srebrnej odznaki NKN dla p. Hennefelda (1915), prośba Naczelnego Komitetu Opieki nad byłymi Legionistami oraz wdowami i sierotami po poległych Legionistach w Wiedniu do p. Hennefelda o opiekę nad nowo otwartym schroniskiem 1914 - 1916 pol.
65 709-022-065 Rozkaz oficerski nr 45 z 22 grudnia 1915 r. płk. Grzesickiego - zażalenie na agitację przeciwko dowództwu legionów pol.
66 709-022-066 Broszura dotycząca pensji inwalidów - wyciąg z wojskowej ustawy o zaopatrzeniu oraz pouczenia 1915 - 1915 pol.
67 709-022-067 Odpis kazania legionowego biskupa Bandurskiego na froncie wołyńskim - wigilia 1916 rok, w Leśniewie i w Wiedniu w 1915 r. pol.
68 709-022-068 Instrukcja dla por. Składkowskiego z komendy 3 pułku I Brygady Legionów Polskich w sprawie planowanego ataku na pozycje rosyjskie 1915 - 1915 pol.
69 709-022-069 Regulamin wewnętrzny oddziału żeńskiego POW - Komenda I Okręgu pol.
70 709-022-070 Związek Strzelecki - opracowanie gen. Józefa Konrada-Zamorskiego pol.
71 709-022-071 Feliks Sikora "A było to 53 lat temu, Wspomnienia" z pobytu w Rosji po ewakuacji Warszawy w 1915 r. 1970 - 1970 pol.
72 709-022-072 Jakub Hoffman "Helena Radlińska - łącznik między legionistami na frocie włoskim o komendantem POW płk. Rydzem-Śmigłym jesień 1917-luty 1918 pol.
73 709-022-073 Zarys biografii Edmunda Krysiaka "Sokoła" żołnierza POW i WP w latach 1915-1921, żołnierza ZWZ-AK, więzinia Gestapo i Mauthausen, oprac. Roman Peska 1988 - 1988 pol.
74 709-022-074 Bolesław Pietraszewski "Działalność POW KN3 w latach 1917-1919" pol.
75 709-022-075 Janusz Dyduch "Moskwa 1917 roku" pol.
76 709-022-076 Filipowicz Tytus "Uwagi o sytuacji wewnętrznej" Kraków 30.10.1917 pol.
77 709-022-077 Ignacy Daszyński - wyjątki z przemówienia z 23 sierpnia 1916 r. Odnośnie stosunku Austrii do Legionów i powstania państwa polskiego 1916 - 1916 pol.
78 709-022-078 Zniszczenie i odbudowa Polski tekst odczytu pol.
79 709-022-079 Projekt programu PPS z okresu I wojny światowej pol.
80 709-022-080 "Z dzisiejszej chwili" nr 1, 29 sierpnia 1917 pol.
81 709-022-081 Poufna infomacja o przygotowaniu materiałów dla polskich przedstawicieli w przyszłym kongresie pokojowym pol.
82 709-022-082 Odezwa Tymczasowj Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych z grudnia 1912 r. 1912 - 1912 pol.
83 709-022-083 Stanisław Dembicki "Sprawozdanie ze stanu politycznego Warszawy od sierpnia 1914 do maja 1915" pol.
84 709-022-084 Pieśni i wiersze Legionów Polskich zebrane przez Józefa Andrzeja Teslara, członka Biura Prasowego przy Komendzie Głównej Legionów Polskich pol.
85 709-022-085 Wiersze ze Szczypiorna 1917 i 1918 rok - zebrane i spisane przez Jana Bobera pol.
86 709-022-086 Relacja i przemówienie Władysława Wilczyńskiego z zaduszek 1968 roku w Krakowie z okazji 50-lecie odzyskania niepodległości 1968 - 1969 pol.
87 709-022-087 "Mina" Pismo satyryczno-humorystyczne. Legionowo-Wołyń-23.04.1916 nr 4 pol.
88 709-022-088 Wycinek z nr 37 z 1964 r. Z gazety "Głos Polski" z Buenos Airos: Legiony Polskie w pieśni pol.
89 709-022-089 Włodzimierz Mozołowski "Napad na Szczytniki" 1914 r. pol.
90 709-022-090 Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich (12 kwietnia 1917), Warszawa 1917 pol.
91 709-022-091 Książeczka legionowa - Stan służby - in blanco pol.
92 709-022-092 Legitymacja z Adjantury Generalnej dla Reicherta Bronisława do pełnienia służby bezpieczeństwa podczas podróży pociągiem Naczelnego Wodza - 19.12.1918 r. 1918 - 1918 pol.
93 709-022-093 Pismo Polskiej Organizacji Narodowej (Michała Sokolnickiego) w sprawie mianowania Mariana Głuchowskiego komisarzem powiatu częstochowskiego - 8 wrzesień 1914 r. 1914 - 1914 pol.
94 709-022-094 Pismo z K.u.K Militarstationskommando do komendy Legionów - Sandomierz 29 wrzesień 1915 r. 1915 - 1915 niem.
95 709-022-095 Karta służbowa Zygmunta Ojrzanowksiego wydana przez Naczelną Komendę POW; karta służbowa wydana przez Komendę Placu 3 Okręgu POW dla Witalisa Ojrzanowskiego wyjeżdżającego w celach służbowych - Siedlce 22.11.1918 r. 1918 - 1918 pol.
96 709-022-096 Przepustka dla Jana Drewnowskiego wydna przez Komendę Legionów - 30 marzec 1915 r. pol.
97 709-022-097 Broszura z przepisami w Królestwie Polskim: manifest cesarski z 5 listopada 1916 r., patent z 12 września o ustanowieniu władzy państwowej w Królestwie Polskim, instrukcja wyborcza dla wybowrów do Rady Stanu, ustawa z 4 lutego 1918 r. o Radzie Stanu Królestwa Polskiego, rozkład grup sejmikowych do wyborów Członków Rady Stanu pol.
98 709-022-098 Kartka pocztowa adresowana do obozu internowanych w Szczypornie pol.
99 709-022-099 Analiza sytuacji politycznej legionów - odpis bez daty i autora pol.
100 709-022-100 Dyplom przyznania odznaki pamiątkowej Więźnia Ideowego Franciszkowi Karkosze internowanemu w Szczypiornie i Łomży 1930 - 1930 pol.
101 709-022-101 Kopia pisma do druha A Dziubińskiego ze Związku Sokołów Polskich w Ameryce w sprawie przynależności do innej organizacji pol.
102 709-022-102 Formularz in blanco dekalracji przynależności do Polksiej Organizacji Wolności - Okręg Krakowski 1922 - 1922 pol.
103 709-022-103 Broszura: "W drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami", Olkusz 1916 1916 - 1916 pol.
104 709-022-104 Kopia fragmentu oficerskiej karty legitymacyjnej z I Pułku Ułanów Legionów Polskich 1916 - 1916 pol.
105 709-022-105 Kapral Wacław Budzyński: "Kaliskiej Panience" pol.
106 709-022-106 Odpis korespondencji byłych legionistów i peowiaków z władzami PRL w sprawie obchodów niepodległościowych pol.
107 709-022-107 Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego Obchodu 60- rocznicy Polskiego Czynu Zbrojnego 1974 - 1974 pol.
108 709-022-108 Kopia listy imiennej Pierwszej Kadrowej, zamieszczona w "Kurierze Literacko-Naukowym" 1934 - 1934 pol.
109 709-022-109 Kopia legitymacji (przepustki) dla Karola Słupeckiego, komendanta żandarmerii powiatu słupeckiego wydaba przez Komendę Obwodu 4 Okręgu POW 1918 - 1918 pol.
110 709-022-110 Program wystawy "Szlakiem bojów legionowych Komendanta" przygotowaną dla uczczeni pierwszej roczniy śmierci Józefa Piłsudskiego 1936 - 1936 pol.
111 709-022-111 "Dekada". Pismo żołnierza polskiego, nr 4 z 30 sierpnia 1917 r. 1917 - 1917 pol.
112 709-022-112 Rozkaz Komendanta 6 sierpnia 1914 wydawnictwo kolekcjonerskie - narysował i wyciął w linoleum Stanisław Piasecki 1933 - 1933 pol.
113 709-022-113 Kopie artykułów, opracowań i wycinki prasowe dotyczące Legionów Polskich pol.
114 709-022-114 Wyciąg z opracownia rosyjskiego z 1940 r. dotyczącego I wojny światowej i walk Legionów - front karpacki i wołyński 1916 oraz fragment analizy odnośnie podziałów Polaków podczas I wojny 1945 - 1945 pol.
115 709-022-115 Kopia opracownia austriackiego poświęconego Legionom Polskim pol.
116 709-022-116 Kopia rozkazu dizennego nr 70 1 Pułku Ułanów I Brygady Legionów Polskich z 10 marca 1916 r. 1916 - 1916 pol.
117 709-022-117 W sprawie niesprawiedliwego traktowania zwolnionych niezaprzysiezonych legionistów polskich. Interpelacja posłów dra. E. Borowskiego, inż. J. Moraczewskiego i tow. do c. k. rządu. pol.
118 709-022-118 Legiony na polu bitwy. pol.
119 709-022-119 Jan Bober, Szczypiorno. W 50 rocznicę internowania legionistów. pol.
120 709-022-120 Czesław Ciechoński, Kołodia -największa bitwa Legionów.
(Epizod z wielkiej ofensywy Brusiłowa w lipcu 1916 r.)
pol.