Teczka: 709-022-031
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaLegiony 1914-1918
Tytuł teczkipłk. Henryk Konas "Na dzień 6-go siepnia"
Nagłówek teczki
Opis teczkiposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis
Językipolski