Teczka: 709-022-055
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaLegiony 1914-1918
Tytuł teczkiKryzys przysięgowy i internowanie - pisma okólne, komunikaty, druki ulotne, listy - ustawa polskiego skarbu wojskowegom; pismo do oficerów łącznikowych w Kaliszu, informujący o przeniesieniu internowanych legionistów za Szypiorna do Łomży (1917); list J. Piłsudskiego, J. Hallera, K. Sosnkowskiego i B. Roja do NKN z prośbą o lepszą opiekę nad legionami (20.08.1916); list anonimowy (prawdopodobnie mjr Józefa Andrzeja Teslera) do gen. Mjr Rajmunda i Baczyńskiego Naczelnika Legionów Polskich i protest przeciwko przysiędze austriackiej (09.09.1914 r.); wypowiedzenie przez 4 p.p. Legionów posłuszeństwa Komendzie Legionów (1917); Przysięga - broszura z lipca 1917 r. Krytycznie traktująca przysięgę ułożoną przez państwa centralne dla Legionów; list otwarty Legionistów Polskich do NKN (4 październik 1916)
Nagłówek teczkiSprawy polityczne Legionów i sprawa Polski
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; druk, maszynopis
Językipolski