Teczka: 709-022-097
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaLegiony 1914-1918
Tytuł teczkiBroszura z przepisami w Królestwie Polskim: manifest cesarski z 5 listopada 1916 r., patent z 12 września o ustanowieniu władzy państwowej w Królestwie Polskim, instrukcja wyborcza dla wybowrów do Rady Stanu, ustawa z 4 lutego 1918 r. o Radzie Stanu Królestwa Polskiego, rozkład grup sejmikowych do wyborów Członków Rady Stanu
Nagłówek teczkiSprawy polityczne Legionów i sprawa Polski
Opis teczkiposzyt; dokumentacja aktowa; druk
Językipolski