Teczka: 709-022-101
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaLegiony 1914-1918
Tytuł teczkiKopia pisma do druha A Dziubińskiego ze Związku Sokołów Polskich w Ameryce w sprawie przynależności do innej organizacji
Nagłówek teczkiDokumenty POW, NKN i innych polskich organizacji
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; kserokopia
Językipolski