Kolekcja: Archiwum Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiMękarska-Kozłowska Barbara (1926-1990) - pisarka, dziennikarka, harcerka "Szarych Szeregów", redaktorka pism młodzieżowych, harcerskich, autorka opowiadań dla dzieci i dorosłych, współzałożycielka Koła Lwowian w Londynie, członkini Rady i Zarządu Instytutu Józefa Piłsudskiego we Londynie. W czasie wojny i tuż po wojnie we Lwowie (zostawiła cenne wspomnienia z okupowanego Lwowa) 
Zawartość kolekcji1. Nekrologi i notatka autobiograficzna; 2. Fotogarfie; 3. Pamiętniki (1935-41, 1943-45), notatki; 4. Korespondencja prywatna (1935-1989); 5. Odbitki fotograficzne do prac B. Mękarskiej- Kozłowskiej, kartki pocztowe, pierwsze polskie żłote z 1944 r.; 6. Artykuły B. Mękarskiej-Kozłowskiej w prasie polskiej w Londynie; 8 (7a) Maszynopisy prac B. Mękarskiej-Kozłowskiej; 9 (7b) Maszynopisy, notatki, brudnopisy prac B. Mękarskiej-Kozłowskiej; 10 (7c) Maszynopisy, notatki, brudnopisy prac B. Mękarskiej-Kozłowskiej; 11 (8) Materiały dot. pracy dr S. Kościałkowskiego "Poznajmy naszą przeszłość" pod red. B. Mękarskiej-Kozłowskiej (1988 r.);12 (9) Materiały dot. fotografa lwowskiego Romana Puchalskiego, zmarłego na zesłaniu - relacje, wspomnienia; 13 (10) Listy i materiały dot. działalności w Instytucie Józefa Piłsudskiego; 14 (11) Streszczenie opracowania dot. likwidacji getta wileńskiego; 15 (12) Fotografie i artykuły ze "Słowa Ludu" 1971 r.; 16 (13) Wspomnienia, relacje, szkice historyczne, notatki różnych autorów; 17 (14) Listy, relacje, szkice historyczne, notatki, odpisy dokumentów; 18 (15) Pisma, notatki, listy związane z działalnością Instytutu Józefa Piłsudskiego; 19 (16) Kalendarium działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego za lata 1947-1982; 20 (17) Sprawozdania z działalności za 1983 r., listy notatki związane z działalnością Instytutu Józefa Piłsudskiego; 21 (18) Sprawozdania z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w latach 1983-1989, korespondencja i notatki związanez działalnością Instytutu Józefa Piłsudskiego 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 123; metry bieżące: 0.92 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-195-001 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 04. 11. 1935 do 01. 09. 1938. pol.
2 709-195-002 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 03. 11. 1938 do 18. 10. 1939. pol.
3 709-195-003 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 21. 10. 1939 do 21. 01. 1940. pol.
4 709-195-004 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od od 21. 01. 1940 do 01. 05. 1941. pol.
5 709-195-005 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 04. 12. 1942 do 02. 05. 1944. pol.
6 709-195-006 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 25. 05. 1944 do 25. 07. 1944. pol.
7 709-195-007 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 27. 08. 1944 do 29. 08. 1945. pol.
8 709-195-008 Pamiętnik Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej za okres od 16. 05. 1945 do 25. 05. 1947. pol.
9 709-195-009 Wspomnienia Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej z okresu wojennego pt. "W cieniu Brygidek i Łęckiej". pol.
10 709-195-010 Spis opowiadań i prac dla dzieci napisanych i opublikowanych przez Barbarę Mękarską-Kozłowską w latach 1951-1967. pol.
11 709-195-011 Wykaz opowiadań, reportaży, prac naukowych napisanych i opublikowanych przez Barbarę Mękarską-Kozłowską w latach 1952-1990. pol.
12 709-195-012 Spis prac Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej przygotowany dla Koła Lwowian w Londynie w latach 1968-1975. pol.
13 709-195-013 Spis prac Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej przygotowanych w latach 1995-1978 i opublikowanych w Dzienniku Polskim i Tygodniku Polskim oraz artykuły opublikowane w prasie polonijnej. pol.
14 709-195-014 Wykaz prac literackich dla dzieci i młodzieży redagowanych przez Barbarę Mękarską-Kozłowską w latach 1954-1962. pol.
15 709-195-015 Podsumowanie działalności Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w latach 1949-1972. pol.
16 709-195-016 Spis akt przekazanych przez Barbarę Mękarską-Kozłowską do Instytutu Sikorskiego dotyczących jej pracy z dziećmi w latach 1954-1960. pol.
17 709-195-017 Życiorys Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej, nekrologi, fotografi grobu. pol.
18 709-195-018 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Klucze Wilna-karta historii". pol.
19 709-195-019 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Spotkanie w Montresor". pol.
20 709-195-020 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Lwowski lewek w obronie tatrzańskiej kozicy i świastaka. W 100 rocznicę uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie kozicy i świastaka w Tatrach". pol.
21 709-195-021 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Rok trzech króli". pol.
22 709-195-022 Artykuł Barbary Mekarskiej-Kozłowskiej pt. "Lwowskie harcerki". pol.
23 709-195-023 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "O Józefie Piłsudskim patronie Z. H. P." pol.
24 709-195-024 Artykuł Barbary Mękarskiej kozłowskiej pt. "Wojna roku 1920". pol.
25 709-195-025 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Księgozbiór z Honfleur księcia Witolda Czartoryskiego (1876-1913) w bibliotece uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie". pol.
26 709-195-026 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Droga nieznanego żołnierza ze Lwowa do stolicy polskiej". pol.
27 709-195-027 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Na polskiej drodze do Raperswilu". pol.
28 709-195-028 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Pamiątka "Siódemki Beliny". pol.
29 709-195-029 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Ryngraf z Matką Boską Ostrobramską". pol.
30 709-195-030 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Wianuszek z historii spleciony nad Lemanem". pol.
31 709-195-031 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Lwowskie wystawy i Targi Wschodnie". pol.
32 709-195-032 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "U stóp ślicznej gwiazdy miasta Lwowa". pol.
33 709-195-033 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "O pierwszych lwowskich orłach ich gniazdach i lotach". pol.
34 709-195-034 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Bośmy miłością naszą objęli..." pol.
35 709-195-035 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Pamiątkowa tablica w Zurychu". pol.
36 709-195-036 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Poznańskie koziołki skaczą nad Lugano". pol.
37 709-195-037 Artykuł Barbary Mekarskiej-Kozłowskiej pt. "Wizja Wilna nad Limatem". pol.
38 709-195-038 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Tęczowym szlakiem od Kauai do Wilna". pol.
39 709-195-039 Artykuł Barbary Mekarskiej-Kozłowskiej pt. "W siedzibie Instytutu Józefa Piłsudskiego". pol.
40 709-195-040 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Panorama Racławicka". pol.
41 709-195-041 Artykuły Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "O zachodzie słońca nad Tamizą". pol.
42 709-195-042 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "O Józefie Piłsudskim". pol.
43 709-195-043 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Ryngraf lwowskich kadetów-karta historii". pol.
44 709-195-044 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Wystawa Instytutu Józefa Piłsudskiego w rocznicę święta niepodległości". pol.
45 709-195-045 Artykuły Barbary Mekarskiej-Kozłowskiej poświęcone historii Lwowa. pol.
46 709-195-046 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Z Chicago do Paryża - szable marszałka". pol.
47 709-195-047 Artykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Z zagadnień młodzieży emigracyjnej". pol.
48 709-195-048 Opracowanie Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Ryngraf Ułanów Jazłowieckich - karta historii". pol.
49 709-195-049 Opracowanie Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie poświęcony badaniu najnowszej historii Polski". Egzemplarz korektorski z uwagami. pol.
50 709-195-050 Wspomnienie Barbary Mękarskiej o Stefanie Mękarskim. pol.
51 709-195-051 Wykład Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Z dziejów Instytutu Józefa Piłsudskiego, jego wkład do historii kultury". pol.
52 709-195-052 Wykład Barbary Mękarskie-Kozłowskiej pt. "Znaczenie insurekcji kościuszkowskiej w porozbiorowej historii Lwowa i odbicie kościuszkowskiego kultu walki o wolność w pracach artystów, twórców Panoramy Racławickiej i dzieje pomnika prof. A. Sulimy Popiela ze Lwowa w Waszyngtonie - T. Kościuszki 1910". pol.
53 709-195-053 Opracowanie Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Świt w Avinionie". pol.
54 709-195-054 Scenariusz Sztuki autorstwa Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Lwowskie orlęta". pol.
55 709-195-055 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone działalności polskiej siatki szpiegowskiej w Berlinie podczas II wojny światowej. pol.
56 709-195-056 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone udziałowwi kobiet w walce o niepodległość i dotyczące organizacji kobiecych. pol.
57 709-195-057 Uwagi i notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej dotyczące XXI tomu "Niepodległości". pol.
58 709-195-058 Projekt odezwy autorstwa Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej "Do społeczeństwa polskiego na emigracji" dotyczącejpięćdziesięcioletniej rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. pol.
59 709-195-059 Uwagi Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone dziejom Uniwersytetu Jana Kazimierza. pol.
60 709-195-060 Opowiadanie Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Wędrując po drogach pielgrzymów". pol.
61 709-195-061 Materiały Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone życiorysom ułanów z 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Notatki, wycinki, nekrologia, korespondencja. pol.
62 709-195-062 Materiały korektorskie z uwagami Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone publikacjom "Biblioteczki Ogniw". pol.
63 709-195-063 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone tygodnikowi "Bluszcz". pol.
64 709-195-064 Odpisy relacji dotyczące generała Emila Fieldorfa. pol.
65 709-195-065 Notataki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone likwidacji getta wileńskiego i ocenie powstania w getcie warszawskim. pol.
66 709-195-066 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej dotyczące prac nad periodykiem "Niepodległość" i historią Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. pol.
67 709-195-067 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej poświęcone losom Polaków podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. pol.
68 709-195-068 Notatki Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej dotyczące procesu wileńskiej lewicy akademickiej z 1937 roku. pol.
69 709-195-069 Wycinki z prasy polskiej poświęcone Jarosławowi Żochowskiemu i Leonowi Palce. pol.
70 709-195-070 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone odzyskaniu w 1918 roku niepodległości przez Polskę. pol.
71 709-195-071 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone konferencjom w Teheranie i Jałcie, działalności Władysława Sikorskiego oraz stosunkom polsko-ukraińskim. pol.
72 709-195-072 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone emigracji polskiej na świecie. pol.
73 709-195-073 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone traktatowi wersalskiemu i Wincentemu Witosowi. pol.
74 709-195-074 Wycinki z prasy polonijnej i angielskiej poświęcone zbrodni katyńskiej. pol., ang.
75 709-195-075 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone kampanii wrześniowej 1939 roku. pol.
76 709-195-076 Wycinki z prasy polonijnej i polskiej poświęcone zabójstwu Gabriela Narutowicza, Bogusławowi Miedzińskiemu, Polskiemu Instytutowi Naukowemu w Ameryce i polskim kołchoźnikom na wileńszczyźnie. pol.
77 709-195-077 Wycinki z prasy polonijnej i polskiej poświęcone Józefowi Piłsudskiemu i ruchowi oporu podczas II wojny światowej. pol.
78 709-195-078 Wycinki z Sunday Times i The Listener poświęcone szyfrom z okresu I wojny światowej oraz Enigmie. ang.
79 709-195-079 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone stosunkom polsko-czeskim i sprawie Zaolzia. pol.
80 709-195-080 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone działalności militarnej Związku Radzieckiego w okresie "zimnej wojny". pol.
81 709-195-081 Wycinki z prasy polonijnej dotyczące działalności Kima Philby. pol.
82 709-195-082 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone historii filozofii, religii i odkryciom archeologicznym w RPA. pol.
83 709-195-083 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone historii Lwowa. pol.
84 709-195-084 Wycinki z prasy polonijnej poświęcone sytuacji władz polskich na uchodźctwie i Polonii w USA. pol.
85 709-195-085 Fotografie. W tym fotokopie rodzinnych zdjęć Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej, dokumentów osobistych, pomników i budynków we Lwowie. pol.
86 709-195-086 Działalność Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie. Protokoły z posiedzeń, sprawozdania, prace nad wydawnictwami instytutu, współpraca z organizacjami polonijnymi. pol.
87 709-195-087 Działalność Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie. Notatki z zebrań poświęconych publikacjom wydawanym przez instytut i organizacji wystaw. pol.
88 709-195-088 Działalność Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w Egzekutywie Zjednoczenia Narodowego. Biuletyny, notatki z zebrań. pol.
89 709-195-089 Działalność Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w Egzekutywie Zjednoczenia Narodowego. Notatki z zebrań. pol.
90 709-195-090 Listy Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej do rodziny i znajomych. pol.
91 709-195-091 Listy Stanisława Merło do Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej. pol.
92 709-195-092 Listy Tadeusza Puchalskiego do Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej. pol.
93 709-195-093 Listy Maksymiliana Wudkiewicza do Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej. pol.
94 709-195-094 Listy Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej do Ryszarda Kaczorowskiego i Jadwigi Chruściel. pol.
95 709-195-095 Korespondencja Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej z osobami prywatnymi w sprawie działalności i okoliczności śmierci Romana Puchalskiego. pol., ang.
96 709-195-096 Nekrolog i życiorys Mariana Morelowskiego. pol., ang.
97 709-195-097 Artykuł Konstancji Choynowskiej o Emilii Grocholskiej. pol.
98 709-195-098 Opracowania i odpisy korespondencji Józefa Herzoga poświęcone krypcie Józefa Piłsudskiego na Wawelu i dewastacji kopca na Sowińcu. pol.
99 709-195-099 Kopie materiałów dotyczących powstańca śląskiegoIgnacego Brysia. pol.
100 709-195-100 Materiały poświęcone obchodom rocznic urodzin Józefa Piłsudskiego. pol.
101 709-195-101 Fragment powieści Aleksandry Pohoskiej pt. "Ludzie darzący". pol.
102 709-195-102 Relacja ze spotkania kombatantów na Jasnej Górze. pol.
103 709-195-103 Odpis artykułu dotyczącego powtórnego pochówku Stanisława Augusta Poniatowskiego. pol.
104 709-195-104 Relacja Tadeusza Katelbacha uzupełniająca genezę i dzieje "Światpolu". pol.
105 709-195-105 Odpis artykułu pt. "Odrzucenie przez marszałka Piłsudskiego i marszałka Rydza-Śmigłego niemieckich propozycji utworzenia z nimi wspólnego bloku przeciw Związkowi Radzieckiemu w 1933-1939 r." pol.
106 709-195-106 List Namiestnika Moskiewskiego Patriarchalnego Tronu Metropolity Krutickiego i Kołomenskiego Pimena do wiernych z diecezji zachodnio-ukraińskich patriarchatu moskiewskiego w 25 lecie soboru lwowskiego. pol.
107 709-195-107 Materiały dotyczące polityki rządu Rzeczypospolitej na uchodźctwie. Odpisy dokumentów, dezyderaty, meldunki. pol.
108 709-195-108 Korespondencja Aleksandra Brzeskiego z Wandą Piłsudską w sprawie odtworzenia cmentarza legionistów w Konarach. pol.
109 709-195-109 Odpis artykułu Bogdana Podoskiego pt. "Uchwalenie konstytucji kwietniowej w pierwszysm studium ustawodawczym". pol.
110 709-195-110 Artykuł Kazimierza Iranka-Osmeckiego pt. "Rok 1920. Bitwa sierpniowa o wolność Polski i Europy". pol.
111 709-195-111 Fragment pracy pt. "Historia żandarmerii". pol.
112 709-195-112 Relacje Teresy Pokutyńskiej, Stanisławy Olędzkiej i Antoniego Sikorskiego z okresu walk o niepodległość w latach 1914 - 1918. pol.
113 709-195-113 Życiorys Henryka Hlebowicza autorstwa Józefa Zawadzkiego. pol.
114 709-195-114 Artykuł Witolda Tomskiego pt. "Rokowania w Brześciu n/Bugiem 1917/1918 r. a sprawa polska". pol.
115 709-195-115 Odpis artyku pt. "Dziesięciu z Pawiaka". pol.
116 709-195-116 Fragment wspomnień Wiktora Czernowa pt. "Przyczynki do stosunków polsko-rosyjskich. Konflikt między P. S. R i PPS w przeddzień I-ej wojny światowej". pol.
117 709-195-117 Uzupełnienie do relacji Mieczysława Leliwy-Tyszkiewicza z lat 1918-1938. pol.
118 709-195-118 Wspomnienia Marii Rychter z lat 1887-1909. pol.
119 709-195-119 Opracowanie Haliny Juszczyk poświęcone Józefowi Piłsudskiemu. pol.
120 709-195-120 Artykuł Antoniego Skiby pt. "Przełomowy bój polskiego września pod Mokrą w 1939 r. " pol.
121 709-195-121 Artykuł Jana Kowalewskiego pt. "Jak rodziła się niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej". pol.
122 709-195-122 Opracowanie Janusza Rowińskiego pt. "Wkłąd Polskiej Organizacji Wojskowej w uzyskanie niepodległości". pol.
123 709-195-123 Relacja Henri Materona poświęcona zatonięciu statku "G. G. Lamorciere". pol.