Teczka: 709-195-020
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaArchiwum Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej
Tytuł teczkiArtykuł Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej pt. "Lwowski lewek w obronie tatrzańskiej kozicy i świastaka. W 100 rocznicę uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie kozicy i świastaka w Tatrach".
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis
Językipolski