Teczka: 709-195-107
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaArchiwum Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej
Tytuł teczkiMateriały dotyczące polityki rządu Rzeczypospolitej na uchodźctwie. Odpisy dokumentów, dezyderaty, meldunki.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis
Językipolski