Teczka: 709-195-086
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaArchiwum Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej
Tytuł teczkiDziałalność Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie. Protokoły z posiedzeń, sprawozdania, prace nad wydawnictwami instytutu, współpraca z organizacjami polonijnymi.
Nagłówek teczkiMateriały działalności twórcy spuścizny
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
Językipolski