Teczka: 709-195-016
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaArchiwum Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej
Tytuł teczkiSpis akt przekazanych przez Barbarę Mękarską-Kozłowską do Instytutu Sikorskiego dotyczących jej pracy z dziećmi w latach 1954-1960.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
Językipolski