Kolekcja: Zbiór fotograficzny
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiZbiór stanowią zdjęcia i albumy darowane Instytutowi przez różne osoby. Niewielka jej część stanowią materialy zebrane jeszcze z okresu przedwojennej działalności Instytutu w Warszawie. Większość to te darowane po II wojnie światowej przez emigrantów w Wielkiej Brytanii, powiększany cały czas o nowe zdjęcia i albumy.  
Zawartość kolekcjiKolekcję zdjęć tworzą albumy i zdjęcia luźne oryginalnych fotografii ich reprodukcji, wydawnictw okolicznościowych, wycinków prasowych z okresu I wojny światowej, okresu międzywojennego, II wojny światowej, okresu powojennego (głównie obrazujące życie polskiej emigracji). Zdjęcia przedstawiają głównie wydarzenia historyczne, choć również są tam nieliczne zdjęcia rodzinne darczyńców. Obok zdjęć i ich kopii i przedruków w albumach znajdują się druki ulotne i dokumenty dot. działalności poszczególnych darczyńców.
Albumy są podzielone na kilka kategorii i podkategorii - założonych w ciągu lat działania Instytutu.
 
UwagiDigitalizację zbioru umożliwiła dotacja otrzymana w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza krajem.” 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 85; metry bieżące: 2.5 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista serii
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-201-001 Józef Piłsudski - portrety 1875 - 1925
2 709-201-010 Józef Piłsudski - Fotografie Rodzinne
3 709-201-011 I Wojna Światowa - Legiony Piłsudskiego 1914
4 709-201-012 I Wojna Światowa - Legiony Polskie 1914 - 1918
5 709-201-014 I Wojna Światowa - Legiony Polskie 1914 - 1918
6 709-201-016 Legiony Polskie 1914-1918. Karty pocztowe, fotografie i reprodukcje.
7 709-201-018 Internowani w Beniaminowie i w Łomży 1917 - 1918
8 709-201-002 Józef Piłsudski - portrety 1926 - 1935
9 709-201-003 Józef Piłsudski - portrety 1918 - 1935
10 709-201-032 Okres międzywojenny - Wydarzenia 1918 - 1939
11 709-201-039 Józef Piłsudski - Wydarzenia z udziałem JP 1913 - 1925
12 709-201-004 Józef Piłsudski - portrety 1915 - 1930
13 709-201-040 Wydarzenia z udziałem Józefa Piłsudskiego 1921 - 1926
14 709-201-041 Józef Piłsudski - Wydarzenia z udziałem JP 1927 - 1932
15 709-201-042 Wydarzenia z udziałem Józefa Piłsudskiego 1933 - 1935
16 709-201-045 Zgon i pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego 1935
17 709-201-046 Zgon i pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego
18 709-201-047 Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego - Uroczystość w Wilnie, późniejsze fotografie z cmentarza na Rossie
19 709-201-500 Józef Piłsudski w Moszczanicy 1934
20 709-201-501 Album poświęcony Józefowi Piłsudskiemu 1918 - 1935
21 709-201-502 Wydarzenia z udziałem Józefa Piłsudskiego 1863 - 1935
22 709-201-503 Józef Piłsudski na Maderze 1920 - 1935
23 709-201-052 Kampania Włoska - drugi korpus we Włoszech, Monte Cassino
24 709-201-006 Józef Piłsudski - Portrety, Rysunki, Obrazy, Rzeźby i Pomniki
25 709-201-007 Józef Piłsudski - Miejsca, Wydarzenia, Przedmioty upamiętniające Józefa Piłsudskiego
26 709-201-008 Album dotyczący Józefa Piłsudskiego - reprodukcje z lat międzywojennych 1905 - 1936
27 709-201-085 Aleksandra Piłsudska i Wanda Piłsudska