Kolekcja: Zbiór fotograficzny
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiZbiór stanowią zdjęcia i albumy darowane Instytutowi przez różne osoby. Niewielka jej część stanowią materialy zebrane jeszcze z okresu przedwojennej działalności Instytutu w Warszawie. Większość to te darowane po II wojnie światowej przez emigrantów w Wielkiej Brytanii, powiększany cały czas o nowe zdjęcia i albumy. Niektóre zdjęcia znajdujące się w jednostkach archiwalnych są i będą przepakowane w nowe pudła z tektury bezkwasowej z wpiętymi foliami poliestrowymi na zdjęcia, dlatego ilość albumów będzie się zmieniać. 
Zawartość kolekcjiKolekcję zdjęć tworzą albumy i zdjęcia luźne oryginalnych fotografii ich reprodukcji, wydawnictw okolicznościowych, wycinków prasowych z okresu I wojny światowej, okresu międzywojennego, II wojny światowej, okresu powojennego (głównie obrazujące życie polskiej emigracji). Zdjęcia przedstawiają głównie wydarzenia historyczne, choć również są tam nieliczne zdjęcia rodzinne darczyńców. Obok zdjęć i ich kopii i przedruków w albumach znajdują się druki ulotne i dokumenty dot. działalności poszczególnych darczyńców.
Albumy są podzielone na kilka kategorii i podkategorii - założonych w ciągu lat działania Instytutu:
I Albumy legionowe i tematyczne (np. Legiony Polskie 1914-1917. Marszałek w Rumunii, Turcji i Egipcie) - 43 albumy;
II tzw. Teczki Niebieskie (w trakcie przepakowywania), utworzone w okresie wcześniejszym przez pracowników Instytutu - tematyczne i chronologiczne - 26 albumów;
III Albumy zdjęć z pogrzebu Marszałka - 9 albumów;
IV Albumy zdjęć indywidualnych Marszałka - 11 albumów;
V Albumy archiwalne o tematyce ogólnej - 6 albumów;
VI Albumy Pamiątkowe członków POW - 10 albumów. 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-06 13:33:44 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 85; metry bieżące: 2.5 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:

Lista serii
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-201-039 Józef Piłsudski - Wydarzenia z udziałem JP 1913 - 1925