Seria: 709-201-S039
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaZbiór fotograficzny
Tytuł seriiJózef Piłsudski - Wydarzenia z udziałem JP
Nagłówek serii
Opis serii Formacje wojskowe, piechota
Daty1913 - 1925
Wyszukaj w serii
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:
Fotografie w serii 709-201-S039
Lp. Tytuł Nr
1 Pobyt Marszałka w 64 Grudziądzkim Pułku Piechoty 1
2 Józef Piłsudski na froncie 2
3 Józef Piłsudski w towarzystwie francuskiej delegacji i poskich oficerów i dostojników. 3
4 Józef Piłsudski ze swoim sztabem 4
5 Tymczasowa Rada Stanu 5
6 Józef Piłsudski w Wiedniu 6
7 Józef Piłsudski z legionistami 7
8 Józef Piłsudski z wojskowymi 8
9 Józef Piłsudski w towarzystwie legionistów i austriackich oficerów 9
10 Józef Piłsudski z adiutantem Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim 10
11 Przemówienie Józefa Piłsudskiego 11
12 Józef Piłsudski podczas narady z oficerami 12
13 Józef Piłsudski podczas parady 13
14 Józef Piłsudski z oficerami 14
15 Wizyta Naczelnika Państwa pod Verdun 15
16 Defilada przed hotelem "Bristol" 16
17 Józef Piłsudski w Szkole Podchorążych Piechoty 17
18 Marszałek z oficerami Wojska Polskiego 18
19 Obchody rocznicowe powstania listopadowego 19
20 Marszałek w towarzystwie młodych oficerów. 20
21 Józef Piłsudski na froncie 21
22 Marszałek podczas uroczystości państwowej 22
23 Józef Piłsudski na balkonie willi 23
24 Marszałek na oficjalnej uroczystości 24
25 Józef Piłsudski na froncie 25
26 Józef Piłsudski w Lublinie 26
27 Marszałek z Józefem Beckiem 27
28 Ćwiczenia Związku Strzeleckiego w Zakopanem 28
29 Józef Piłsudski maszeruje przed szeregiem członków Związku Strzeleckiego 29
30 Członkowie Związku Strzeleckiego podczas marszu 30
31 Przemarsz oddziałów Związku Strzeleckiego ulicami Lwowa 31
32 Józef Piłsudski ze sztabem w Kielcach 32
33 Msza polowa w Kielcach 33
34 Msza polowa w Kielcach 34
35 Wyjazd sztabu 1. Pułku Piechoty z Kielc. 35
36 Komenda I Brygady Legionów na Podhalu 36
37 Strzelcy z Komendantem Józefem Piłsudskim w Oleandrach 37
38 Pracownicy intendentury Legionowej w Zakopanem z zaproszonymi gośćmi 38
39 Pracownicy intendentury Legionowej w Zakopanem z zaproszonymi gośćmi 39
40 Pierwsze imieniny Komendanta w Grudzynach. 40
41 Józef Piłsudski na froncie 41
42 Józef Piłsudski z Kasztanką nad Nidą 42
43 Józef Piłsudski na Wołyniu 43
44 Komendant Józef Piłsudski w okresie walk nad Nidą 44
45 Spotkanie arcyksięcia Fryderyka Habsburga z Józefem Piłsudskim 45
46 Komendant podczas odpoczynku w Otwocku 46
47 Komendant w okopach 47
48 Brygadier z Kazimierzem Sosnkowskim 48
49 Spotkanie arcyksięcia Fryderyka Habsburga z dowódcami dywizji i brygad 49
50 Sztab I Brygady w Kielcach 50
51 Oficerowie I Brygady Legionów 51
52 W ziemiance Komendanta 52
53 Pierwsze imieniny Komendanta w Grudzynach. 53
54 Józef Piłsudski na wystawie 'Legiony w sztuce' 54
55 Józef Piłsudski na wystawie 'Legiony w sztuce' 55
56 Józef Piłsudski na wystawie 'Legiony w sztuce' 56
57 Józef Piłsudski w okopach 57
58 Józef Piłsudski podczas walk w 1916 roku 58
59 Komendant podczas walk w 1916 roku 59
60 Komendant podczas walk w 1916 roku 60
61 Msza polowa na Polesiu Wołyńskim 61
62 Komendant w drodze na imieniny 62
63 Komendant w drodze na imieniny 63
64 Pogrzeb Aleksandra Sulkiewicza 64
65 Pogrzeb Aleksandra Sulkiewicza 65
66 Pogrzeb Aleksandra Sulkiewicza 66
67 Kancelaria rachunkowa Sztabu I Brygady 67
68 Komendant okopach na froncie 68
69 Brygadier w okopach na Wołyniu 69
70 Komendant wśród oficerów sztabu 70
71 Uroczystości z okazji rocznicy powstania 4 pułku Legionów 71
72 Józef Piłsudski z Julianem Stachiewiczem 72
73 Józef Piłsudski z Julianem Stachiewiczem 73
74 Komendant z Bolesławem Roją 74
75 Msza św. w alei pod Kostiuchnówką 75
76 Komendant z biskupem Władysławem Bandurskim 76
77 4 pułk piechoty Legionów Polskich 77
78 Legioniści w maskach przeciwgazowych 78
79 Dekoracja legionistów przez Józefa Piłsudskiego 79
80 Grób majora Albina Jana Fleszara 80
81 Pogrzeb majora Albina Fleszara 81
82 Józef Piłsudski na pogrzebie Albina Fleszara 82
83 Pogrzeb majora Albina Fleszara 83
84 Pogrzeb majora Albina Fleszara w Słonimiu 84
85 Pogrzeb majora Albina Fleszara w Słonimiu 85
86 Komendant w okopach VI batalionu 86
87 Komendant w okopach VI batalionu 87
88 Piłsudski wraz z płk Leonem Berbeckim 88
89 Józef Piłsudski w gronie współpracowników 89
90 Przyjazd brygadiera J. Piłsudskiego do Warszawy 90
91 Przyjazd brygadiera J. Piłsudskiego do Warszawy 91
92 Przegląd Artylerii Legionów Polskich w Warszawie 92
93 Przyjazd brygadiera J. Piłsudskiego do Warszawy 93
94 Z życia Legionów Polskich w Warszawie 94
95 Józef Piłsudski z Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim 95
96 Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy 96
97 Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy 97
98 Przyjęcie na cześć brygadiera Józefa Piłsudskiego w Hotelu Bristol 17 grudnia 1916 98
99 Komenda Naczelna P.O.W. podczas ćwiczeń w roku 1917 99
100 Ćwiczenia P.O.W. w 1917 r. pod Warszawą 100
101 Pod Lwowem grudzień 1918 r. 101
102 Wizyta Herberta Hoovera w Polsce 102
103 Józef Piłsudski z Ignacym Paderewskim 103
104 Józef Piłsudski przed otwarciem Sejmu 104
105 Józef Piłsudski z Ignacym Paderewskim 105
106 Naczelnik i Ignacy Paderewski 106
107 Józef Piłsudski i jego adiutanci 107
108 Szwadron Przyboczny Naczelnika Państwa 108
109 Otwarcie Sejmu Ustawodawczego 109
110 Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego 110
111 Józef Piłsudski z Kasztanką 111
112 Józef Piłsudski z Kasztanką 112
113 Józef Piłsudski z Kasztanką i źrebakiem 113
114 Prezydent Herbert Hoover podczas mszy plenerowej na Placu Saskim w Warszawie 114
115 Powitanie Naczelnika w Popowie 115
116 Prezydent Herbert Hoover w Warszawie 13 sierpień 1919 116
117 Inspekcja Szkół Podoficerskich w Dęblinie 117
118 Komendant ze sztabem w Dęblinie 118
119 Inspekcja Szkół Podoficerskich w Dęblinie 119
120 Inspekcja Szkół Podoficerskich w Dęblinie 120
121 Uroczystości Święta Zjednoczenia Armii Polskiej w Krakowie 121
122 Józef Piłsudski i Józef Haller 122
123 Parada konna 1919 123
124 Marszałek w otoczeniu swoich oficerów 124
125 Powitanie Józefa Hallera 125
126 Msza polowa na placu Saskim 126
127 Generał Józef Haller 21 kwiecień 1919 127
128 Józef Piłsudski i Józef Haller przed dworcem Wiedeńskim 128
129 W oczekiwaniu na defiladę Armii "Błekitnej" 129
130 Członkowie kapituły orderu Virtuti Militari 130
131 Przyjazd I Batalionu Hallerczyków do Polski 131
132 Powitanie Józefa Piłsudskiego 132
133 Przegląd kampanii honorowej Szkoły Podchorążych 133
134 Imieniny Naczelnika Państwa w 1920 134
135 Defilada I Batalionu Saperów 135
136 Józef Piłsudski w towarzystwie oficerów 136
137 Józef Piłsudski przed Belwederem 137
138 Francuska Misja Wojskowa przed Belwederem 138
139 Naczelnik Państwa odznacza oficerów z Francuskiej Misji Wojskowej 139
140 Francuska Misja Wojskowa przed Belwederem 140
141 Naczelnik Państwa odznacza oficerów z Francuskiej Misji Wojskowej 141
142 Józef Piłsudski w otoczeniu wojskowch z Francuskiej Misji Wojskowej 142
143 Marsz polityków i oficerów po zwycięstwie na Ukrainie 143
144 Uroczysta akademia w Warszawie 1919 144
145 Józef Piłsudski ze sztabem przed Komendą Miasta 145
146 Przegląd wojsk przez Józefa Piłsudskiego 146
147 Przegląd wojsk przez Józefa Piłsudskiego 147
148 Boże Ciało na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 148
149 Powrót z frontu ukraińskiego - Warszawa 149
150 Józef Piłsudski w otoczeniu oficerów 150
151 Józef Piłsudski w otoczeniu adiutantów 151
152 Józef Piłsudski w towarzystwie por. Cz. Świrskiego i płk. W. Bieliny 152
153 Józef Piłsudski podczas przeglądu oddziałów 153
154 Józef Piłsudski na wręczeniu sztandaru I Płuku PIechoty Legionów 154
155 Józef Piłsudski w Żytomierzu 155
156 Józef Piłsudski w towarzystwie sztabu 156
157 Józef Piłsudski na dworcu w Skalmierzycach 157
158 Delegacja żydów w Dęblinie u Józefa Piłsudskiego 158
159 Józef Piłsudski przed wejściem do Collegium Novum Universytetu Jagiellońskiego w Krakowie 159
160 Rektor UJ prof. Stanisław Estreicher przed wejściem do Collegium Novum UJ 160
161 Wizytacja Frontu Północnego przed Pałacem Łukiskim w Wilnie 161
162 Józef Piłsudski w Wilnie 1920 162
163 Przegląd wojska przez Marszałka Józefa Piłsudskiego 163
164 Józef Piłsudski ze sztabem przed katedrą w Wilnie 164
165 Józef Piłsudski ze sztabem przed katedrą w Wilnie 165
166 Józef Piłsudski udaje się na uroczystość wręczenia mu buławy marszałkowskiej 166
167 Józef Piłsudski po wręczeniu buławy marszałkowskiej 167
168 Uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu 168
169 Uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu 169
170 Dekoracja sztandaru 22. p. p. orderem Virtuti Militari 170
171 Uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu 171
172 Uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu 172
173 Marszałek Józef Piłsudski przyjmuje defiladę oddziałów 9 Dywizji Piechoty 173
174 Marszałek Józef Piłsudski dekoruje trąbkę 14 pal Orderem Virtuti Militari 174
175 Józef Piłsudski w otoczeniu oficerów przed Belwederem 175
176 Józef Piłsudski odznacza oficerów 176
177 Józef Piłsudski z Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim 177
178 Polowa Msza św. w Mołodecznie 178
179 Józef Piłsudski w otoczeniu oficerów i adiutantów 179
180 Główna Kwatera Wodza Naczelnego przed ofensywą nad Niemnem 180
181 Józef Piłsudski w towarzystwie oficerów i duchownych 181
182 Defilada 6 brygady kawalerii przed Marszałkiem Józefem Piłsudskim 182
183 Józef Piłsudski w towarzystwie oficerów 183
184 Obchody setnej rocznicy zgonu Napleona Bonaparte 184
185 Józef Piłsudski przed frontem orkiesty 1. Batalionu Saperów 185
186 Kapituła Orderu Virtuti Militari 22 stycznia 1920r. 186
187 Pochód pierwszomajowy w Warszawie 1920r. 187
188 Józef Piłsudski z oficerami w okresie bitwy nad Niemnem, rok 1920 188