Seria: 709-201-S032
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaZbiór fotograficzny
Tytuł seriiOkres międzywojenny - Wydarzenia
Nagłówek serii
Daty1918 - 1939
Wyszukaj w serii
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:
Fotografie w serii 709-201-S032
Lp. Tytuł Nr
1 Zaprzysiężenie oficerów Dowództwa Głównego oraz garnizonu miasta Poznań, na placu Wolności 1
2 Powitanie Naczelnika Państwa na dworcu kolejowym przez gen. Dowbora-Muśnickiego i min. M. Seydę, 2
3 Oficerowie w oczekiwaniu 3
4 Naczelnik Państwa witany przez młodą obywatelką Ostrowa Wielkopolskiego 4
5 Oficjalne powitanie Naczelnika w Ostrowie Wielkopolskim 5
6 Naczelnik odbiera defiladę zwycięzkich powstańców Wielkopolskich. 6
7 Orkiestra dęta 15 Pułku Ułanów na koniach podczas defilady w Poznaniu 7
8 Naczelnik Państwa odbiera defiladę na placu Wolności w Poznaniu 8
9 Józef Piłsudski we Lwowie 9
10 Zaprzysiężenie oficerów Dowództwa Głównego w Poznaniu 10
11 Alianckie misje wojskowe witane przez gen. Dowbora-Muśnickiego, kwiecień 1919 11
12 Alianckie misje wojskowe witane przez gen. Dowbora-Muśnickiego, kwiecień 1919 12
13 Defilada podczas alianckich misji wojskowych, odebrana przez gen. Dowbór-Muśnickiego, kwiecień 1919 13
14 Powitanie Naczelnika Państwa na dworcu kolejowym w Poznaniu 14
15 Naczelnik Państwa w Poznaniu 15
16 Naczelnik Państwa w Poznaniu 16
17 Józef Piłsudski na przeglądzie Wojsk Poznańskich. 17
18 Józef Piłsudski na przeglądzie Wojsk Poznańskich. 18
19 Rewia wojskowa w Poznaniu 19
20 Józef Piłsudski podczas rewii w Poznaniu 20
21 Józef Piłsudski w Poznaniu 21
22 Nieznany pułk wojskowy podczas przeglądu wojskowego w Poznaniu 22
23 Przegląd Wojsk Poznańskich przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 23
24 Przegląd Wojsk Poznańskich przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 24
25 Przegląd Wojsk Poznańskich przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 25
26 Defilada podczas przeglądu wojsk Poznańskich przez Naczelnika Państwa 26
27 Defilada podczas przeglądu wojsk Poznańskich przez Naczelnika Państwa 27
28 Defilada Wojsk Wielkopolskich w Poznaniu 1919r. 28
29 Defilada kawalerii konnej w Poznaniu 1919r. 29
30 Defilada 16. Pułku Ułanów przed Zamkiem w Poznaniu 1919 r. 30
31 Józef Piłsudski odbiera defiladę Wojsk Wielkopolskich w Poznaniu 31
32 Generał J. Dowbor-Muśnicki podczas defilady w Poznaniu 32
33 Grupa oficerów podczas przegłądu Wojsk Wielkopolskich 33
34 Uroczystości z okazji pierwszej rocznicy oswobodzenia Wielkopolski 34
35 Józef Piłsudski podczas uroczystości z okazji rocznicy oswobodzenia Poznania 35
36 Defilada z okazji pierwszej rocznicy oswobodzenia Wielkopolski 36
37 Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odbiera defiladę w Poznaniu 37
38 Wizyta Włoskiej Misji Wojskowej w Poznaniu 38
39 Wizyta Włoskiej Misji Wojskowej w Poznaniu 39
40 Wizyta Włoskiej Misji Wojskowej w Poznaniu 40
41 Defilada podczas wizyty włoskiej Misji Wojskowej w Poznaniu. 41
42 Defilada podczas wizyty włoskiej Misji Wojskowej w Poznaniu, 11 lutego 1919. 42
43 Defilada 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Poznaniu 43
44 Defilada podczas wizyty włoskiej Misji Wojskowej w Poznaniu 44
45 Defilada podczas wizyty włoskiej Misji Wojskowej w Poznaniu 45
46 Msza polowa na Błoniach Grunwaldzkich, 22 kwietnia 1921 46
47 Msza polowa na Błoniach Grunwaldzkich, 22 kwietnia 1921 47
48 Msza polowa na Błoniach Grunwaldzkich, 22 kwietnia 1921  48
49 Naczelny Wódz odznacza sztandar 15 Płuku Ułanów Poznańskich 49
50 Naczelny Wódz odznacza ułanów orderem i Krzyżem Walecznych 50
51 Naczelny Wódz dekoruje sztandar 15 Pułku Ułanów Krzyżem Virtuti Militari 51
52 Naczelny Wódz po dekorowaniu sztandaru 15 Pułku Ułanów Krzyżem Virtuti Militari oraz oficerów i żołnierzy orderem i Krzyżem Walecznych 52
53 Naczelny Wódz po dekorowaniu sztandaru 15 Pułku Ułanów Krzyżem Virtuti Militari oraz oficerów i żołnierzy orderem i Krzyżem Walecznych 53
54 Defilada orkiesty dętej 15. Płuku Ułanów 54
55 Genrał Francji Ferdynand Foch w Poznaniu 55
56 Generał Ferdynand Foch z gen. Sosnkowskim w drodze do Biedruska 56
57 Trzecia rocznica Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 1921 57
58 Zdjęcie grupowe pułku w Poznaniu 58
59 Józef Piłsudski w Poznaniu 27 października 1919 59
60 Zdjęcie Poznania z lotu ptaka 60
61 Oficerowie i żołnierze podczas defilady w Poznaniu 61
62 Żołnierze kawalerii przechodzą przez pole 62
63 Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania 26 grudnia 1918 63
64 Defilada na placu przed Uniwersytetem w Poznaniu 64
65 Defilada na placu przed Uniwersytetem w Poznaniu 65
66 Defilada Wojsk Wielkopolskich 26 października 1919 66
67 Powitanie Naczelnika Państwa na dworcu kolejowym w Poznaniu 25 października 1919 67
68 Józef Piłsudski dekoruje sztandar pułkowy w Poznaniu 68
69 Józef Piłsudski przed soborem prawosławnym na Pl. Saskim 69
70 Józef Piłsudski w towarzystwie delegacji wojskowej i cywilnej 70
71 Powitanie Józefa Piłsudskiego w Ostrowie 71
72 Msza polowa na Starym Rynku w Poznaniu 1923 r. 72
73 Józef Piłsudski wita rewię w Poznaniu, 22 kwietnia 1922 r. 73
74 Józef Piłsudski podczas mszy polowej na Błoniach Grunwaldzkich w Poznaniu, 22 kwietnia 1922 r. 74
75 Naczelny Wódz odznacza ułanów orderem i Krzyżem Walecznych 75