Seria: 709-201-S016
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaZbiór fotograficzny
Tytuł seriiLegiony Polskie 1914-1918. Karty pocztowe, fotografie i reprodukcje.
Nagłówek serii
Wyszukaj w serii
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:
Fotografie w serii 709-201-S016
Lp. Tytuł Nr
1 Ułan na wedecie 1
2 Legiony Polskie 2
3 Pogrzeb ś.p Jana Wojtkiewicza 3
4 Legiony Polskie. Mogiły 4
5 Legiony Polskie. 3 Pułk. 5
6 Legiony polskie. Wypoczynek 6
7 Legiony Polskie. Artyleria 7
8 Legiony polskie. 3 Pułk 8
9 Legiony Polskie. 9
10 Komendant Piłsudski 10
11 Karabiny maszynowe 12
12 W rowie strzeleckim 13
13 Legiony Polskie. 1 Pułk. 14
14 Posiłek w okopach 15
15 Placówka 16
16 Józef Piłsudski w ziemiance 17
17 Legiony Polskie. 2 Pułk 19
18 1 Pułk Legionów Polskich 20
19 Odprawa przed bitwą 21
20 Józef Piłsudski ze sztabem 22
21 Legiony Polskie w Karpatach 23
22 Legiony polskie. Sztab 24
23 W okopach 4 Pułku Piechoty Legionów polskich 25
24 1 pułk Legionów polskich 26
25 Placówka 27
26 Rzeźba Leopolda Lisa-Kuli 28
27 Kuchnia polowa 29
28 Okopy 30
29 1 Pułk 31
30 Marcinkowice 32
31 Józef Piłsudski ze sztabem 33
32 Toaleta poranna 34
33 W boju 35
34 W boju 36
35 Rezerwa w drodze na front 37
36 Karabiny maszynowe 38
37 Kolejka do Zielonej 39
38 Msza Polowa 40
39 W ogniu 41
40 Wręczenie sztandaru 42
41 Artyleria górska 43
42 Msza polowa 44
43 Przegląd wojska 47
44 Marszałek na Kasztance 48
45 Przed wystrzałem 70
46 Mogiła 71
47 Beliniacy 72
48 Kompania "Kruka" 73
49 Ziemianka 74
50 Zasieki pod Tarłowem 75
51 Na ćwiczeniach 76
52 Święcone 77
53 Sypanie okopów 78
54 Na ćwiczeniach 79
55 Przy ognisku 80
56 Zmiana warty 82
57 Odprawa przed bitwą 83
58 Okopy 84
59 Kapliczki i krzyże przydrożne 85
60 "Codzienny trud" 86
61 "W okopach pod Koszycami" 87
62 "Sekcyjny" 88
63 Ułani 1 Pułku 89
64 Ułani I Pułku 90
65 Ulani 1 pułku 91
66 Ułani 1 pułku 92
67 Ułani 1 pułku 94
68 Ułani 1 pułku 95
69 Ułani 1 pułku 96
70 U swoich 97
71 Ordynans Sztabu I Brygady 98
72 Beliniak 99
73 Wykład 100
74 W okopach 101
75 Budowa plaży 102
76 Grupa Legionistów 103
77 Ruiny zamku 104
78 Wydawanie zapomóg 105
79 Defilada 106
80 Czas wolny 107
81 Grupa legionistów 108
82 Więzienie w obozie internowania 109
83 Dekoracja baraku jenieckiego 110
84 Posterunek austriacki 111
85 Kąpiel w Szeklence 112
86 Podwórze więienne w Marmaros-Sziget 113
87 Podwórze więzienne w Marmaros-Sziget 114
88 Wejście do baraków w Huszcie 115
89 Przysięga 2 Pułku Piechoty 116
90 Roman Górecki 117
91 Internowani legioniści na Węgrzech 118
92 Pranie w obozie 120
93 Grupa internowanych legionistów na Węgrzech 121
94 Legioniści w obozie Huszt 122
95 W szpitalu w Huszt 123
96 Legioniści w szpitalu w Huszt 124
97 Przed wymarszem 125
98 Grupa legionistów w szpitalu w Huszt 126
99 Wyjazd sztabu z Kielc 127
100 Strzelcy w Zakopanym 128
101 Ćwiczenia strzeleckie 129
102 Piłsudski ze swym sztabem w Kielcach 131
103 Wyjazd na plac boju 133
104 Komendant Piłsudski i K. Sosnkowski 134
105 Walki nad Nidą 135
106 Msza polowa 136
107 Msza polowa 137
108 Msza polowa 138
109 Msza polowa 139
110 Msza polowa 140
111 Przysiega na boniach krakowskich 141
112 Artylerya wchodzi na pozycye 142
113 Artyleria pod Rafajłową 143
114 Komendant Józef Piłsudski wsród oficerów I Brygady Legionów Polskich 144
115 Komendant Józef Piłsudski wsród oficerów I Brygady Legionów Polskich 145
116 Msza polowa 146
117 Komendant Józef Piłsudski wsród oficerów I Brygady Legionów Polskich 147
118 Msza polowa 148
119 Komendant Józef Piłsudski wsród oficerów I Brygady Legionów Polskich 149
120 Brygadier Piłsudski 150
121 Msza polowa 151
122 Nad Stochodem 152
123 Po bitwie pod Konarami 153
124 Grupa oficerów I Brygady 154
125 Brygadier w okopach 155
126 Legiony w boju 156
127 Legioniści nad Garbachem 157
128 Grupa legionistów 158
129 Legioniści 159
130 Legionista na warcie 160
131 Legioniści podczas budowania zasieków 161
132 Legioniści podczas odpoczynku 162
133 Oficerowie Batalionu Uzupełniającego nr 1 Legionów 163
134 Schronisko dla Legionistów 164
135 Ostatnia Komenda 7 Pułku 165
136 Wieczerza 166
137 Grupa legionistów przy armatach 167
138 Biwak 168
139 Zbiórka 169
140 Legioniści 170
141 Legioniści 5 pp 171
142 Odpoczynek 172
143 Piłsudski w otoczeniu legionistów 173
144 Zbiórka 174
145 Dekoracja medalem "Za Wierną Służbę" 175
146 "Rojowe Osiedle" 176
147 W okopach nad Nidą 177
148 Komendant w rozmowie z oficerem legionowym 178
149 Posiłek pod Gruziatynem 179
150 Legionista na koniu 180
151 Kąpiący się legioniści 182
152 Józef Piłsudski odznacza legionistów 183
153 Przemarsz legionistów przez miasto 184
154 Legioniści na rynku miasta 185
155 Nabożeństwo 186
156 Przemarsz legionistów przez miasto 187
157 Grupa legionistów przed wejściem do kwatery polowej 188
158 Odpoczynek 189
159 Widok miasteczka 190
160 Komenda 6 p.p. Legionów 191
161 Na straży 192
162 Portret legonisty 193
163 Portret legionisty 194
164 Odbieranie raportu 195
165 Zaciąganie drutów przed okopami 196
166 Dwóch legionistów 197
167 Grupa legionistów przed namiotem 198
168 Legionista przed wejsciem do obozu 199
169 Legioniści na pozycji 200
170 Stanowisko baterii 201
171 Ziemianka oddziału saperów 202
172 Legiony Polskie 203
173 Piłsudski na czele Legionów 204
174 Brygadier Piłsudski w Grudzinach 206
175 Rozdział piwa 208
176 Sztandar 210
177 Reprodukcja plakatu patriotycznego 211
178 Reprodukcja plakatu patriotycznego 212
179 Reprodukcja "Pamiątki Wielkiej Kwesty" 213
180 Naprawa butów 214
181 Telefon przy sztabie 215
182 Rezerwa 216
183 W okopach 217
184 Rymarze 218
185 Wkroczenie Piechoty do Kowla 219
186 Pluton warszawski 220
187 Brygadier w okopach 221
188 Izba chorych 222
189 Kwatera Dyogenesa 223
190 Ćwiczenia 224
191 Kuchnia 225
192 Odprawa po defiladzie 226
193 Oddział Legionów 227
194 Mogiła powstańców 228
195 Defilada Legionów w Piotrkowie 229
196 Ulani w pochodzie 230
197 Raport oddziału legionów 231
198 Poświęcenie krzyża pamiątkowego 232
199 Legioniści na uroczystości ku czci powstańców w Piotrkowie 233
200 Oddziały legionów 234
201 Poświęcenie krzyża pamiątkowego 235
202 Przegląd kawalerii 237
203 Obchód ku czci pułkownika Nullo 238
204 Polszczenie nazw ulic w Sławkowie 239
205 Defilada 240
206 Portret Wacława Sieroszewskiego 241
207 Ułan 242
208 W boju 243
209 Ułan 244
210 Pluton 245
211 Ułan i dziewczyna 246
212 We wsi 247
213 Rotmistrz Belina 248
214 Narada wojenna 249
215 Na patrolu 250
216 Przy ognisku 251
217 Patrol kawalerii 252
218 Palący się most i młyn 253
219 Piechota w marszu 254
220 Nad Bugiem 255
221 Artyleria 256
222 Okopy 257
223 Nad Nidą 258
224 Obóz 259
225 Przejscie przez Nidę 260
226 Wieczór nad Nidą 261
227 Nad Brudem 262
228 Ułan 263
229 Przejscie przez Bug 265
230 Nad Bugiem 266
231 Przejście przez Bug 267
232 Wieczór nad Nidą 268
233 Portret Legionisty 269
234 Portret Legionisty 270
235 Portret Legionisty 271
236 Portret Legionisty 272
237 Portret Legionisty 273
238 W boju 274
239 Zdobycz z patrolu 275
240 Portret Legionisty 276
241 W marszu 277
242 Przy ognisku 278
243 Portret Legionisty 279
244 Za Stochodem 280
245 Obiad 281
246 Odpoczynek 282
247 W drodze 283
248 W lasach wołynskich 284
249 Przemarsz 285
250 W obozie 286
251 Konie 287
252 Ułan Beliny 288
253 Nabożenstwo 289
254 Karykatura legionowa 290
255 Komendant J. Piłsudski z oficerami 291
256 Komendant J. Piłsudski i ks. biskup Bandurski 292
257 Kampania huculska 293
258 Dekoracja odznaką "Za Wierną Służbę" 294
259 Komendant J. Piłsudski ze sztabem 295
260 Pierwszy patrol ułański 296
261 Portret Karola Trzaski Durskiego 297
262 Portret Pułkownika Hallera 298
263 Artylerya górska 299
264 Legioniści 300
265 Kolejka do Zielonej 301
266 Karabiny maszynowe 302
267 Jeńcy rosyjscy 303
268 Kuchnia polowa 304
269 Karabiny maszynowe w rezerwie 305
270 W rowach strzeleckich 310
271 Placówka 311
272 Artylerya wychodzi na pozycje 312
273 Placówka 313
274 Na straży 314
275 Pochód rezerwy na pozycje 316
276 Orzeł legionowy na ścianie okopów 317
277 Legiony Polskie 318
278 Msza polowa 319
279 Oddział sanitarny 320
280 Na ćwiczeniach 321
281 "Kolumna czwórkowa" 322
282 "Patrol sygnalizacyjny" 323
283 Na ćwiczeniach 324
284 "Defilada" 325
285 "Linia tyralierska" 326
286 Patrol konny 327
287 Składanie raportu 328
288 Nabożeństwo 329
289 Na wedecie 330
290 Huśtawka 331
291 Czwartacy niosą krzyż na grób kolegi 332
292 Jeńcy 333
293 Krater po granacie 334
294 Legiony 335