Kolekcja: Józef Piłsudski
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiJózef Piłsudski, pseudonimy: Wiktor, Mieczysław (1867-1935), polityk, mąż stanu, Marszałek Polski. W 1887 aresztowany i zesłany na Syberię; po powrocie w 1892 r. rozpoczął działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej, zajmując się redakcją i drukiem pisma "Robotnik". Od 1895 r. był członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego. W 1906 r. opuścił szeregi PPS i powołał tzw. PPS-Frakcję Rewolucyjną. Z jego inspiracji założono w 1908 r. we Lwowie tajny Związek Walki Czynnej. Organizował w Galicji Związki Strzeleckie. W 1914 r. zdecydowanie opowiedział się przeciw Rosji, objął zwierzchnictwo Legionów Polskich. W 1916 r. odszedł z Legionów, w 1917 r. aresztowany i osadzony w Magdeburgu stał się symbolem konsekwentnych starań niepodległościowych. Po uwolnieniu przejął władzę od Rady Regencyjnej 14 XI 1918 r. a po wyborach parlamentarnych w 1919 r. Sejm Ustawodawczy powierzył mu funkcję Naczelnika Państwa. Po wojnie polsko - bolszewickiej i wprowadzeniu konstytucji 1921 r. wycofał się z życia politycznego. W 1926 r. w maju dokonał przewrotu. W następnych latach (1926-1930) dążył do umocnienia obozu sanacyjnego, powołując m.in.. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Do końca życia zachował wpływ na skład personalny elity rządzącej. 
Zawartość kolekcjiKorespondencja Józefa Piłsudskiego, teksty przemówień, rozkazy, odezwy, wspomnienia o Piłsudskim, dokumenty osobiste i luźne notatki, przyczynki do biografii, życiorys, programy uroczystosci rocznicowych ku czci Józefa Piłsudskiego, korespondencja dot. przekazania archiwaliów i ich kopii do Instytutu, wydawnictwa, prasa i wycinki prasowe dot. Piłsudskiego, dokumenty dot. rodowodu i majątku Piłsudskich - kopie i oryginały 
UwagiZ migracji 2021-12-05 19:39:01 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 28; metry bieżące: 0.53 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-001-001 Odpisy i kserokopie dot. Józefa Piłsudskiego: podanie do rektora Uniwersytetu w Charkowie, akta personalne z Kriegsarchivs w Wiedniu, książeczka oszczędnościowa 1885 - 1974 pol., ros., niem.
2 709-001-002 Genealogia rodu Piłsudskich - drzewo genealogiczne oraz informacje dotyczące rodziny Piłsudskich i Butlerów spisane przez Aleksandrę Piłsudską; kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego; inwentarz majątku w Dowgiliszkach oraz kserok 1916 - 1935 pol.
3 709-001-003 Korespondencja Marszałka 1916 - 1921 pol.
4 709-001-004 Korespondencja Marszałka 1916 - 1920 pol.
5 709-001-005 Korespondencja Marszałka - odpisy, fotokopie, druki 1916 - 1926 pol.
6 709-001-006 Listy Marszałka do Władysława Jaworskiego - odpisy, fotokopie 1914 - 1916 pol.
7 709-001-007 Listy Marszałka oraz fotokopie i odpisy listów 1905 - 1931 pol.
8 709-001-008 Listy do Marszałka 1915 - 1921 pol.
9 709-001-009 Luźne notatki Józefa Piłsudskiego - dot. pracy nad dziejami 1863 r., spraw publicznych i rachunkowych 1912 - 1918 pol.
10 709-001-010 Kopia listu gończego policji carskiej za Józefem Piłsudskim; dokumenty dot. Legionów Polskich, lista kompanji 2-ej baonu II; działalność Józefa Piłsudskiego w PPS, Tymczasowej Radzie Stanu; list rezygnacyjny ze stanowiska Naczelnika Państwa i Naczelnego 1895 - 1935 pol., ros., franc., niem.
11 709-001-011 Rozkazy; biuletyny i odezwy - Rząd Narodowy, obchody rocznic wymarszu I Kompanii Kadrowej Strzelców, Centralnego Komitetu Narodowego, do mieszkanców Ukrainy oraz byłego Księstwa Litewskiego 1914 - 1935 pol.
12 709-001-012 Prace Marszałka - "Rok 1920", "O Polsce i wojnie"; teksty przemówień na oficjalnych uroczystościach, myśli, aforyzmy oraz wiersz 1916 - 1931 pol.
13 709-001-013 Joseph Pilsudski, Reminiscences and documents, vol. I "My first war experience", selected and edited by major dr Waclaw Lipiński, The Military History Bureau in Warsaw 1936 - 1936 ang.
14 709-001-014 Wypowiedzi Marszałka - odpisy notatek sporządzonych przez Kazimierza Świtalskiego 1925 - 1929 pol.
15 709-001-015 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1935 - 1985 pol., ang.
16 709-001-016 Artykuły, referaty, opracowania, odczyty dot. Józefa Piłsudskiego 1990 - 1997 pol.
17 709-001-017 Choroba, śmierć i pogrzeb Marszałka; orędzie i przemówienie prezydenta Ignacego Mościckiego; program uroczystości pogrzebowych; kopie depeszy kondolencyjnych; wycinki prasowe, album pamiątkowy oraz biuletyn informacyjny 1935 - 1935 pol.
18 709-001-018 Obchody 100-lecia urodzin Józefa Piłsudskiego; przemówienia, biuletyny; akta Komitetu Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Pilsudskiego w Londynie 1956 - 1968 pol., ang.
19 709-001-019 Obchody rocznic urodzin i śmierci Józefa Piłsudskiego; zaproszenia na wystawy, rauty; okolicznościowe kartki, biuletyny, exlibrisy, wiersze o Marszałku, karykatury, rysunki 1916 - 1935 pol.
20 709-001-020 Kopiec na Sowińcu w Krakowie, korespondencja Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem; "Kasztanka Piłsudskiego", "Kamień Piłsudskiego" - wycinki prasowe, zaproszenia 1936 - 1992 pol.
21 709-001-021 Relacje, wspomnienia dot. Józefa Piłsudskiego 1934 - 1985 pol.
22 709-001-022 Relacje, wspomnienia dot. Józefa Piłsudskiego pol.
23 709-001-023 Teksty audycji radiowych poświęconych Jozefowi Piłsudskiemu (Radio Free Europe, Polskie Radio, Voice of America) 1951 - 1988 pol.
24 709-001-024 Biografie i rodowód Marszałka 1954 - 1975 pol., ang., franc.
25 709-001-025 Sprawozdanie z likwidacji Muzeum Jóefa Piłsudskiego w Belwederze (fotokopia spisu inwentarza majątku pozostałego po śp. Marszałku Polski Józefa Piłsudskiego sporządzonego przez dyr. ppłk. A. Borkiewicza) 1944 - 1974 pol.
26 709-001-026 Wycinki i artykuły prasowe dot. życia i działalności Józefa Piłsudskiego pol.
27 709-001-027 Wycinki i artykuły prasowe dot. życia i działalności Józefa Piłsudskiego pol.
28 709-001-028 Kserokopie dokumentów z lat 1908-1915 zabranych do Warszawy przez Jadwigę Jaraczewską-Piłsudską pol.