Teczka: 709-001-019
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaJózef Piłsudski
Tytuł teczkiObchody rocznic urodzin i śmierci Józefa Piłsudskiego; zaproszenia na wystawy, rauty; okolicznościowe kartki, biuletyny, exlibrisy, wiersze o Marszałku, karykatury, rysunki
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, fotokopia
Językipolski
Daty1916 do 1935
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:
Dokumenty w teczce 709-001-019
Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Ogołszenia o rocznicowych Mszach Świętych odprawianych w intencji Józefa Piłsudskiego i żołnierzy polskich 1 7
2 Zaproszenie na wystawę Postać Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w zbiorach Janusza Ciborowskiego w 50 rocznicę zgonu 8 9
3 List Anny Potockiej do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie 10 13
4 Kantata ku czci Józefa Piłsudskiego 14 19
5 Program akademii dla uczczenia pamięci Józefa Piłsudskiego 20 20
6 Broszurka w hołdzie Pierwszemu Marszałkowi Polski wydana na dzień 19-go marca 21 22
7 Zaproszenie na mszę w Brompton Oratory z okazji imienin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 23 23
8 Pocztówki z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 27
9 70 Rocznica Aresztowania Komendanta Józefa Piłsudskiego 28 28
10 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej No 66 29 30
11 Zaproszenie na Zjazd Bibliofilów i Bibliotekarzy poświęcony Marszałkowi Piłsudskiemu 31 38
12 Zaproszenie na nabożeństwo 39 39
13 Kopia wycinku z New Jersey Daily Edition z 30.XI.1969 40 40
14 Zaproszenie dla redaktora Władysława Rowińskiego na podwieczorek urządzony na cześć brygadiera Józefa Piłsudskiego w hotelu Bristol 41 41
15 Zaproszenie dla Jerzego Borysowicza na raut. 42 43
16 Zaproszenie na wystawę prac Władysława Wołkowskiego „Szlakiem Bojów Legionowych Komendanta” 44 44
17 An Appeal to Franklin Delano Roosevelt President of United States of America On Behalf of Poland, Prepared in Commemoration of the Seventh Anniversary of the Death of Joseph Pilsudski 45 73
18 Zaproszenie na akademię ku czci Józefa Piłsudskiego 74 75
19 Cegiełka Związku Legionistów Polskich 77 77
20 Brudnopis przemówienia z okazji 60. rocznicy czynu zbrojnego 78 79
21 Program wieczoru na cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego 80 81
22 Broszura dotycząca otwarcia Komnaty Marszałka Józefa Piłsudskiego i odsłonięcia Pomnika Legionów w Kielcach 82 89
23 Fotokopia ogłoszenia Komitetu Budowy Publicznej 7-kl. Szkoły Powszechnej i Szkoły Zawodowej Ślusarsko-Mechanicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 90 91
24 Zdjęcie pomnika Józefa Piłsudskiego dłuta Antuna Augustincica z notą historyczną 92 93
25 Okólnik 94 95
26 List kardynała Stefana Wyszyńskiego do Jana Gaździckiego 96 97
27 List Roberta Bijasiewicza do profesora Wiktora Zinna 98 98
28 Wiersz nieznanego autorstwa: 11.XI.18 - 11.XI.35 99 99
29 Wiersz Kazimiery Iłłakiewiczówny „W dniu serca.” 100 100
30 Wiersze patriotyczne 101 121
31 Opis imienin Józefa Piłsudskiego w Grudzynach nad Nidą z 1914 roku 122 127
32 Jedniodniówka wydana w dniu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 128 135
33 Sprawozdanie z działalności Wydziału Wykonawczego Naczelnego Komitetu Uczczenia Pamięci Marszałka Piłsudskiego za okres 6 czerwca 1935 r. do dnia 1 października 1937 r. 137 190
34 Biuletynczasopismo polskiego obozu żołnierskiego 191 193
35 Nowiny Nr. 5 194 197
36 Program uroczystości obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 198 201
37 Program koncertu w 50-tą rocznicę zgonu Marszałka Józefa Piłsudskiego 202 203
38 Wycinek prasowy Muzeum w Sulejówku - tak, ale w czynie społecznym 204 204
39 Na Imieniny. Program wieczorku ku czci Marszałka w S.P.K. Manchester 205 207
40 List Józefa Szeligi 208 208
41 Wyjątek z publikacji Strzępy meldunków Felicjana Sławoja-Składkowskiego 209 211
42 Szkic z podobizną Józefa Piłsudskiego 212 212
43 Karykatury i rysunki przedstawiające Józefa Piłsudskiego 213 218
44 Wydawnictwo upamiętniajace Józefa Piłsudskiego 219 219
45 Wycinek prasowy z życiorysem Józefa Piłsudskiego 220 220