Teczka: 709-001-005
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaJózef Piłsudski
Tytuł teczkiKorespondencja Marszałka - odpisy, fotokopie, druki
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
Językipolski
Daty1916 do 1926
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:
Dokumenty w teczce 709-001-005
Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 List J. Piłsudskiego do J. Stachiewicza 1 1
2 List J. Piłsudskiego do S. Szeptyckiego 8 12
3 List S. Szeptyckiego do J. Piłsudskiego. 13 13
4 List J. Piłsudskiego do S. Szeptyckiego 14 18
5 List J. Piłsudskiego do S. Szeptyckiego 19 27
6 List S. Szeptyckiego do J. Piłsudskiego. 28 29
7 List J. Piłsudskiego do S. Szeptyckiego 30 37
8 List J. Piłsudskiego do S. Szeptyckiego 38 39
9 Zapis rozmowy między J. Piłsudskim a S. Szeptyckim. 40 42
10 List J. Piłsudskiego do S. Szeptyckiego 43 46
11 List J. Piłsudskiego do Adiutantury Generalnej 47 47
12 List do K. Świtalskiego 48 49
13 List J. Piłsudskiego do K. Świtalskiego 50 50
14 List J. Piłsudskiego do K. Świtalskiego 51 51
15 Wstęp do zbioru listów J. Piłsudskiego opublikowanych w tomie "Niepodległości" 52 61
16 List J. Piłsudskiego do L. Wasilewskiego 62 65
17 List J. Piłsudskiego do L. Wasilewskiego. 66 69
18 List J. Piłsudskiego do L.Wasilewskiego 70 73
19 Dedykacja J. Piłsudskiego dla B. Wieniawy - Długoszowskiego w książce "Rok 1920" 74 75
20 List J. Piłsudskiego do W. Witosa 76 82
21 List J. Piłsudskiego do S. Wojciechowskiego 83 84
22 List J. Nowaka Jeziorańskiego do W. Piłsudskiej 85 85
23 List J. Piłsudskiego do R. Zagórskiego 86 88
24 List J. Piłsudskiego do NN 89 89
25 List J. Piłsudskiego do NN 90 91
26 List J. Piłsudskiego do A. Zagórskiej 92 92
27 List J. Piłsudskiego do A. Zagórskiej 93 95
28 List J. Piłsudskiego do NN 96 98
29 List J. Piłsudskiego do Z. Zielińskiego 99 99
30 List J. Piłsudskiego do Z. Zielińskiego 100 100