Teczka: 709-001-018
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaJózef Piłsudski
Tytuł teczkiObchody 100-lecia urodzin Józefa Piłsudskiego; przemówienia, biuletyny; akta Komitetu Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Pilsudskiego w Londynie
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis
Językiangielski, polski
Daty1956 do 1968
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:
Dokumenty w teczce 709-001-018
Lp. Tytuł Str. pocz. Str. końc.
1 Korespondencja pomiędzy Ryszardem Kaczorowskim a generałem Ludwikiem Ząbkowskim 1 2
2 List Ludwika Ząbkowskiego do doktora Leopolda Pobóg Kielanowskiego 3 3
3 List Ludwika Ząbkowskiego do Bohdana Podoskiego 4 5
4 List Ludwika Ząbkowskiego do Rowlanda Winna, Barona Oswald. 6 7
5 Listy Bohdana Podoskiego do Ludwika Ząbkowskiego 8 9
6 List Adama J. Dąbrowskiego do Ludwika Ząbkowskiego 10 11
7 List Bożeny Miedekszy do Ludwika Ząbkowskiego 12 12
8 List Jane Bindwood do Ludwika Ząbkowskiego 13 13
9 Korespondencja księdza Rafała Gogolińskiego-Elston z Ludwikiem Ząbkowskim 14 14
10 Oświadczenie skierowane do Przewodniczących: Komitetu i Komitetu Wykonawczego Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego 15 19
11 Korespondencja pomiędzy członkami Komitetu Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego a Prezesem Rady Ministrów Aleksandrem Zawiszą 20 25
12 Korespondencja pomiędzy członkami Komitetu Wykonawczego Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego a Przewodniczącym generałem Stanisławem Skwarczyńskim. 26 31
13 Korespondencja członków Komitetu Wykonawczego Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego z Premierem Aleksandrem Zawiszą 32 34
14 List do Ludwika Ząbkowskiego 35 36
15 Odpowiedź członków Komitetu na Oświadczenie Przewodniczącego Stanisława Skwarczyńskiego z dn. 02/02/1968 roku 37 39
16 List Augustyna Gruszki do Stanisława Skwarczyńskiego 40 41
17 Korespondencja Zarządu Royal Albert Hall z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie w sprawie wynajmu sali na uroczystość uczczenia setnej rocznicy urodzin Marszałka Piłsudskiego 42 47
18 Przykładowy kosztorys widowiska w Royal Albert Hall w stulecie urodzin Marszałka 48 55
19 Ogłoszenie Komitetu Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego w formie broszury 56 58
20 Umowa pomiędzy Instytutem Józefa Piłsudskiego a Royal Albert Hall o wynajęcie sali na widowisko 59 64
21 Program akademii z okazji Święta Niepodległości i Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Biuletyny. 65 67