Kolekcja: Kolekcja akt Gwido Langera
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiLanger Gwido (1894-1948) - podpułkownik dyplomowany, Kierownik Biura Szyfrów, które złamało niemiecką maszynę szyfrującą Enigmę. W czasie wojny kontynuował pracę z innymi kryptologami na terenie Francji. W 1943 r. Aresztowany przez Gestapo./ Langer Gwido (1894 – 1948) - lieutenant colonel, chief of the Polish Cipher Bureau that broke the Enigma code. During war he continued to work with his colleagues in France. Arrested by Gestapo in 1943. 
Zawartość kolekcjiMateriały biograficzne zawierające dokumenty osobiste oraz brudnopis opracowania dotyczący przebiegu służby Gwido Langera (sygn 1 - 2); Materiały dotyczące działalności twórcy spuścizny, w których znajdują się sprawozdania z działalności grupy kryptologów kierowanej przez Gwido Langera na terenie Francji (sygn. 3 - 8); Materiały o twórcy zespołu zawierające artykuły o Gwido Langerze (sygn. 9 - 14))./ Biographical documents including personal papers and rough copy of Gwido Langer’s service history report. (1-2); Documents regarding Gwido Langer and his working group activities in France. (3-8); Documents and printed magazines articles regarding Gwido Langer (9-14). 
UwagiZ migracji 2021-12-05 19:39:01 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 14; metry bieżące: 0.04 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-133-001 Dokumenty osobiste Gwido Langera. Dzienniki i zaświadczenia./Personal papers of Gwido Langer. Daries, permits and certificates. 1943 - 1945 pol, ang, niem
2 709-133-002 Brudnopis opracowania dotyczący przebiegu służby Gwido Langnera. Fragment brudnopisu dotyczącego zasad szyfrowania na Enigmie./Rough copy of Gwido Langer's service history report. Excerpt from draft document on the working principle of the Enigma Machine. 1927 - 1939 niem.
3 709-133-003 Sprawozdania z działalności grupy Gwido Langnera. W tym: sprawy wznowienia działalności po klęsce wrześniowej we Francji; rozszyfrowanego materiału; rozliczenia finansowe; schemat działalności i ewakuacji z Francji. /Gwido Langer's operation group's report on: resumption of work in France after the September Campaign; decryption activities; financial statements; organisation chart and evacuation from France. 1940 - 1945 pol.
4 709-133-004 Sprawozdania Gwido Langnera do Ministerstwa Spraw Wojskowych dotyczące przebiegu służby oraz prac kierowanej przez niego grupy we Francji. /Gwido Langer's military service and operation group's report for the Ministry of Military Affairs. 1939 - 1942 pol.
5 709-133-005 Sprawozdania dotyczące ewakuacji Ekspozytury nr 300. / Reports on evacuation of a Branch number 300. 1945 - 1945 pol.
6 709-133-006 Kserokopie sprawozdań z działalności grupy Gwido Langera, ewakuacji ekspozytury nr 300./Photocopies of Gwido Langer's operation group's reports and reports on evacuation of a Branch number 300. 1939 - 1947 pol.
7 709-133-007 Materiały nadesłane Gwido Langerowi i jego rodzinie. Informacje dotyczące uposażeń. /Documents sent to Gwido Langer and his family. Information regarding wartime pay. 1940 - 1976 pol, ang, fr.
8 709-133-008 Sprawy dotyczące pobytu we Francji, uposażeń żołnierzy Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Wyjasnienia dotyczące wynagrodzeń./ Documents concerning Langer's stay in France and correspondence regarding wartime pay of soldiers of The Polish Resettlement Corps. 1939 - 1947 pol, ang, fr.
9 709-133-009 Tadeusz Lisicki, Enigma: kto ją złamał, a kto z niej skorzystał./ Tadeusz Lisicki 'Enigma: who broke the code and who took advantage of it.' pol.
10 709-133-010 Langner, Ciężki, Danilewicz skonstruowali „Lacidę". /Langer, Ciezki, Danilewicz build 'Lacida'. 1973 - 1973 pol.
11 709-133-011 Leszek Komuda, „Ava - gniazdo pogromców „Enigmy”. /Leszek Komuda, 'Ava - The Nest of Enigma Slayers.' pol.
12 709-133-012 Porządek działań dla zespołu Z. / Order of Group Z proceedings. 1941 - 1941 fr.
13 709-133-013 Jan Kowalewski, Rola polskiego radiowywiadu w 1920 r./Jan Kowalewski, 'Role of Polish radio intelligence in 1920'. 1965 - 1965 ang.
14 709-133-014 Edward Raczyński, 'Poles risked death to help Jews'./A paper by Edward Raczynski 'Poles risked death to help Jews'. 1974 - 1974 ang.