Teczka: 709-133-003
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Gwido Langera
Tytuł teczkiSprawozdania z działalności grupy Gwido Langnera. W tym: sprawy wznowienia działalności po klęsce wrześniowej we Francji; rozszyfrowanego materiału; rozliczenia finansowe; schemat działalności i ewakuacji z Francji. /Gwido Langer's operation group's report on: resumption of work in France after the September Campaign; decryption activities; financial statements; organisation chart and evacuation from France.
Nagłówek teczkiMateriały dotyczące działalności twórcy spuścizny.
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
Językipolski
Daty1940 do 1945
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:
Dokumenty w teczce 709-133-003