Teczka: 709-133-008
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Gwido Langera
Tytuł teczkiSprawy dotyczące pobytu we Francji, uposażeń żołnierzy Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Wyjasnienia dotyczące wynagrodzeń./ Documents concerning Langer's stay in France and correspondence regarding wartime pay of soldiers of The Polish Resettlement Corps.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
Językiangielski, francuski, polski
Daty1939 do 1947
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:
Dokumenty w teczce 709-133-008