Teczka: 709-133-007
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Gwido Langera
Tytuł teczkiMateriały nadesłane Gwido Langerowi i jego rodzinie. Informacje dotyczące uposażeń. /Documents sent to Gwido Langer and his family. Information regarding wartime pay.
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol, ang, fr.
Daty 1940 - 1976
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Dokumenty w teczce 709-133-007