Teczka: 701-001-001
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
KolekcjaArchiwum Józefa Piłsudskiego
Tytuł teczkiGenealogia rodu Piłsudskich informacje dotyczące rodziny Piłsudskich, posiadanych przez nich majątków, kopie z herbarzy, korespondencja W. Jędrzejewicza z S. Konarskim i A. Grabia-Jałbrzykowskim; listy W. Piłsudskiej
Nagłówek teczkiDokumenty osobiste: Józefa Piłsudskiego
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk
Językipolski
Daty1929 do 1989, 1929 do 1989
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:
Dokumenty w teczce 701-001-001