Teczka: 701-001-001
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
KolekcjaArchiwum Józefa Piłsudskiego
Tytuł teczkiGenealogia rodu Piłsudskich informacje dotyczące rodziny Piłsudskich, posiadanych przez nich majątków, kopie z herbarzy, korespondencja W. Jędrzejewicza z S. Konarskim i A. Grabia-Jałbrzykowskim; listy W. Piłsudskiej
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk
Daty1929 - 1989, 1929 - 1989
poprzedni lista dokumentów nastepny
Dokument: strona początkowa 1 strona końcowa 1

Opis dokumentu

Tytuł -- ze skanu -- 
Typ niestandardowy 

Skany dokumentów

1

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.