Kolekcja: Archiwum Edwarda Rydza-Śmigłego
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiUkończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Członek Związku Strzeleckiego. 1914-1917 Legiony Polskie – dowódca III Baonu, potem dowódca I Brygady. Po kryzysie przysięgowym komendant główny POW. W latach 1935-1939 Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. W 1936 mianowany marszałkiem. W czasie kampanii wrześniowej Naczelny Wódz. Internowany w Rumunii, przedostaje się na Węgry, potem w październiku 1941 do Warszawy, gdzie jako Adam Zawisza lub Tarłowski zaczyna działać w konspiracji. Zmarł 2 grudnia 1941 w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. 
Zawartość kolekcji1. Materiały biograficzne: Nekrologi, fotokopie aktu zgonu. Poświęcone działalności politycznej i wojskowej, w tym sprawy związane z pochówkiem i budową nagrobka. Sygn. 1 - 3
2. Prace twórcy spuścizny: Przemówienia, rozkazy, wiersze. Sygn. 4 - 7.
3. Korespondencja. Z podwładnymi i osobami prywatnymi. Sygn. 8 - 9.
4. Materiały o twórcy zespołu: Życiorys i relacje. Sygn. 10 - 11.
5. Materiały osób obcych. Sygn. 12 - 20. 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 20; metry bieżące: 0.23 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-018-001 Nekrologi i fotokopia aktu zgonu. pol.
2 709-018-002 Uroczystości państwowe i wojskowe, wizyty przedstawicieli dyplomacji. Fotografie pol, fr.
3 709-018-003 Materiały dotyczące nagrobka Edwarda Śmigłego-Rydza w Warszawie. pol.
4 709-018-004 Przemówienia i rozkazy Edwarda Śmigłego-Rydza, instrukcje attaches. pol.
5 709-018-005 Wacław Lipiński, Edward Śmigły-Rydz, "Wojna polsko-niemiecka. Kampania wrześniowa w Polsce w roku 1939". pol.
6 709-018-006 Edward Śmigły-Rydz, "Dążąc do końca drogi". pol.
7 709-018-007 Edward Śmigły-Rydz, "Komendancie! Melduję się!" pol.
8 709-018-008 Korespondencja EdwardzaŚmigłego-Rydza z osobami prywatnymi, publicznymi i podwładnymi. pol.
9 709-018-009 Materiały dotyczące stanowiska polskich władz na uchodźctwie, placówek dyplomatycznych i kulturalnych w sprawie Edwarda Śmigłego-Rydza i jego decyzji politycznych. pol.
10 709-018-010 Życiorys Edwarda Śmigłego-Rydza z uwagami Stanisława Biegańskiego. pol.
11 709-018-011 Relacje i odpisy relacji dotyczące powrotu Edwarda Śmigłego-Rydza do Polski. pol.
12 709-018-012 Upamiętnienie postaci Edwarda Śmigłego-Rydza. Akademie, ustanowienie medalu pamiątkowego, wystawy. pol.
13 709-018-013 Materiały dotyczące działalności stowarzyszenia "Rodzina Edwarda Śmigłego-Rydza". Sprawa kradzieży buławy. Korespondencja. pol.
14 709-018-014 Materiały poświęcone działalności Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego-Rydza zebrane przez Andrzeja Ferstena. Ulotki, artykuły. pol.
15 709-018-015 Fotografie odznak i orderów Edwarda Śmigłego-Rydza. pol.
16 709-018-016 Wycinki prasowe z gazet polskich i polonijnych dotyczące Powrotu Edwarda Śmigłego-Rydza z Rumunii do Polski. pol., ang.
17 709-018-017 Wycinki prasowe z gazet polski dotyczące programu politycznego i upamiętnienia osoby Edwarda Śmigłego-Rydza. pol.
18 709-018-018 Wycinki prasowe z gazet polskich dotyczące pamiątek po Edwardzie Śmigłym-Rydzu pol.
19 709-018-019 Mapa z trasą ucieczki Edwarda Śmigłego-Rydza z Rumunii i powrotu do Polski. pol.
20 709-018-020 Fotokopia artykułu z gazety "Nowy Świat" poświęconego przemówieniu Charlesa Chodge na temat uwag Tomasza Arciszewskiego o Józefie Becku. pol.