Teczka: 709-018-008
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaArchiwum Edwarda Rydza-Śmigłego
Tytuł teczkiKorespondencja EdwardzaŚmigłego-Rydza z osobami prywatnymi, publicznymi i podwładnymi.
Nagłówek teczkiKorespondencja
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana
Językipolski