Kolekcja: Archiwum Janiny i Jana Starzewskich
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiStarzewski Jan ( -1973) - dyplomata, publicysta, działacz emigracyjny, minister spraw zagranicznych rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie ;
Starzewska Janina 
Zawartość kolekcji1. Starzewscy - wykłady J. Starzewskiego z dziedziny historii politycznej (I wojna światowa i dwudziestolecie międzywojenne); 2. Referaty i wystąpienia; 3. Janina Starzewska - rachunki, listy, notatki, dokumenty, spis inwentarza (ruchomości); 4. Korespondencja prywatna; 5. Jan Starzewski - brudnopisy listów; 6.Korespondencja do Jana Starzewskiego; 7. Korespondencja prywatna w języku francuskim do Starzewskich; 8. Korespondencja oficjalna Jana Starzewskiego (1936-1973); 9. Notatki, rachunki; 11. Rachunki, dokumenty majątkowe; 11. Listy kondolecnyjne po śmierci matki; 12. Listy córki Teresy z lat 1946-1965. 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 12; metry bieżące: 0.2 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek